Europese Commissie publiceert herzien kader voor toezicht op de circulaire economie

Contentverzamelaar

Europese Commissie publiceert herzien kader voor toezicht op de circulaire economie

Met het herziene kader wordt beoogd om het toezicht op de voortgang van de overgang naar een circulaire economie in de EU te verbeteren. Uit de opgenomen indicatoren blijkt dat de EU haar inspanningen om het materiaalverbruik en de afvalproductie te verminderen moet voortzetten om ambities op het gebied van circulariteit, klimaatneutraliteit en nulvervuiling te kunnen verwezenlijken.

Het herziene kader (Mededeling van 15 mei 2023, (COM (2023) 306) is in te zien via de website van de Europese Commissie -Eurostat. Tegelijk werd een nieuwsbericht en nieuwsbulletin gepubliceerd over de herziening en kwamen statistieken van Eurostat uit, waaruit blijkt dat de EU-productie wel efficiënter is geworden, maar het materiaalgebruik in de EU nog steeds heel hoog blijft. 

De exponentiële toename van de winning van hulpbronnen leidt tot klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en verontreiniging. De meeste materialen en de energie en andere hulpbronnen die worden gebruikt om ze te produceren, komen te snel in de atmosfeer, het water en het land terecht. In het herziene toezichtskader wordt benadrukt dat de overgang naar een circulaire economie, die zich qua investeringen, toegevoegde waarde, banen en innovatie in een groeimodel van de EU heeft ontwikkeld, moet worden versneld. Circulariteit maakt het groeimodel duurzamer, concurrerender en weerbaarder tegen de huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van energie en voorzieningszekerheid.

Het herziene toezichtskader voor de circulaire economie omvat nieuwe indicatoren, zoals de materiaal- en consumptievoetafdruk en de productiviteit van de hulpbronnen. Het kader bevat ook aanvullende indicatoren om de vooruitgang op het gebied van afvalpreventie te meten. Al deze elementen zijn essentiële onderdelen van een schone en circulaire economie. Bovendien controleert het kader de bijdrage van de circulaire economie aan duurzaamheid, klimaatneutraliteit en veerkracht, rekening houdend met de consumptievoetafdruk, de broeikasgasemissies van productieactiviteiten, de afhankelijkheid van ingevoerde materialen en de zelfvoorziening van de EU met belangrijke grondstoffen.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Klimaat en Milieu- Circulaire economie