Europese Commissie publiceert het negende cohesieverslag

Contentverzamelaar

Europese Commissie publiceert het negende cohesieverslag

Uit het verslag blijkt dat het Europese cohesiebeleid zijn taak vervult om de economische, sociale en territoriale verschillen in de EU te verkleinen. Er is volgens de Europese Commissie grote vooruitgang geboekt om de kloof tussen de lidstaten en de regio’s te verkleinen, de interne markt van de EU te versterken en ervoor te zorgen dat de EU blijft investeren in menselijk kapitaal en duurzame ontwikkeling

Om de drie jaar publiceert de Europese Commissie haar cohesieverslag. Het cohesieverslag is een verslag waarin de huidige stand van zaken met betrekking tot de economische, sociale en territoriale cohesie in de EU wordt beoordeeld, waarin de geboekte vooruitgang en de geleerde lessen worden gepresenteerd en waarin de rol van de EU als drijvende kracht voor regionale ontwikkeling wordt aangetoond. Het cohesieverslag analyseert de ontwikkeling van cohesie aan de hand van een breed scala van indicatoren, zoals welvaart, werkgelegenheid, onderwijsniveaus en bestuur.

Op 27 maart 2024 presenteerde de Europese Commissie haar negende cohesieverslag. Uit het negende cohesieverslag blijkt dat het cohesiebeleid zijn taak vervult om de economische, sociale en territoriale verschillen in de EU te verkleinen. Er is volgens de Europese Commissie grote vooruitgang geboekt om de kloof tussen de lidstaten en de regio’s te verkleinen, de interne markt van de EU te versterken en ervoor te zorgen dat de EU blijft investeren in menselijk kapitaal en duurzame ontwikkeling.

Meer informatie: