Europese Commissie publiceert Mededingingsrapport 2021

Contentverzamelaar

Europese Commissie publiceert Mededingingsrapport 2021

Het verslag over het mededingingsbeleid 2021 bevat een overzicht van de belangrijkste beleidsontwikkelingen en wetgevingsinitiatieven van 2021, maar ook een selectie van handhavingsmaatregelen.

Uit het verslag blijkt dat de Commissie in 2021 vooruitgang heeft geboekt met de herziening van de belangrijkste verordeningen, richtsnoeren en mededelingen op mededingingsgebied, zoals uiteengezet in haar mededeling (COM (2021) 713 uit november 2021) "Een mededingingsbeleid dat is toegesneden op de nieuwe uitdagingen" (EN), waarin de rol van het mededingingsbeleid wordt beschreven voor Europa's weg naar herstel, de groene en digitale transitie, en voor een veerkrachtige interne markt.

Ook keurde de Commissie een voorstel voor een nieuwe verordening goed om verstoringen als gevolg van buitenlandse subsidies op de eengemaakte markt aan te pakken (zie ook dit ECER-bericht).

Voorts heeft de Commissie, in aansluiting op het voorstel voor 2020 over de digitale marktwet (DMA), een reeks rechtstreeks toepasselijke verplichtingen ingevoerd voor ondernemingen die als belangrijke poortwachters voor bedrijven en consumenten op de eengemaakte markt fungeren (zie ook dit ECER-bericht). In 2021 nam de Commissie deel aan het wetgevingsproces, waarbij zij heeft samengewerkt met het Europees Parlement en de Raad.

De volledige tekst van het verslag (beschikbaar in alle EU-talen) en het begeleidende werkdocument van de diensten van de Commissie komt hier beschikbaar. Ook werd een infographic gepubliceerd.

Meer informatie:

Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Mededinging