Europese Commissie publiceert verslag over e-facturering

Contentverzamelaar

Europese Commissie publiceert verslag over e-facturering

Uit het verslag blijkt de cruciale rol van e-facturering bij het vereenvoudigen van grensoverschrijdende factureringsprocedures, het bevorderen van de efficiëntie en het verlagen van de kosten in de EU en daarbuiten. Volgens het verslag is elektronische facturering in de EU de sleutel tot de vereenvoudiging van openbare en commerciële processen in de EU en daarbuiten.

De Europese Commissie heeft het verslag (COM(2024) 72) over de EU-richtlijn inzake elektronische facturering (e-facturering) op 19 februari 2024  gepubliceerd. Tegelijk werden twee Werkdocumenten van de Commissie gepubliceerd (SWD(2024) 39 en SWD(2024) 40) over een evaluatie van de richtlijn, respectievelijk een samenvatting daarvan (EN).

De e-factureringsrichtlijn (2014/55/EU), die in 2014 werd aangenomen, legt de basis voor een meer onderling verbonden, interoperabel en efficiënt Europees e-factureringslandschap, op weg naar een volledig geïntegreerde en gedigitaliseerde interne markt.

Uit het verslag blijkt dat overheidsdiensten in alle EU-lidstaten nu e-facturen aanvaarden die voldoen aan de Europese norm voor e-facturering bij overheidsopdrachten. Dit helpt de kosten en tijd te verminderen die nodig zijn om betalingen te verwerken voor bedrijven die betrokken zijn bij overheidsopdrachten.

Bovendien wordt opgemerkt dat het effect van de richtlijn inzake e-facturering verder reikt dan de overheidssector en dat het de overstap naar e-facturering in business-to-business (B2B) transacties aanmoedigt. Het effect van recentere beleidsmaatregelen, waaronder de EU-norm en het EU-model voor e-facturering, met inbegrip van het pakket voorstellen over btw in het digitale tijdperk (zie ook dit ECER-bericht), zal zorgen voor een nog meer geïntegreerd en geharmoniseerd e-factureringslandschap.

Tot slot toont het verslag dat de EU-aanpak wordt overgenomen in verschillende delen van de wereld, zoals Australië, Japan, Maleisië, Nieuw-Zeeland en Singapore. Deze landen hebben hun nationale specificaties voor e-facturering gebaseerd op de Europese norm.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie (FR)
ECER-dossier: Aanbestedingen