Europese Commissie publiceert verslag over resultaten van EU-langetermijnvisie op ontwikkeling platteland

Contentverzamelaar

Europese Commissie publiceert verslag over resultaten van EU-langetermijnvisie op ontwikkeling platteland

Het verslag belicht de positieve resultaten die sinds 2021 in het kader van de EU-langetermijnvisie voor het platteland zijn gerealiseerd en presenteert ideeën voor toekomstige werkzaamheden.

De Europese Commissie publiceerde het verslag (COM(2024) 450) over de tot dusver geboekte vooruitgang op 27 maart 2024 (zie voor meer informatie ook website Commissie). Het verslag gaat gepaard met een Werkdocument van de diensten van de Commissie met een weergave van de uitkomsten van de inventarisatie. Het verslag schetst - voor de eerste keer- de vooruitgang die is geboekt in het kader van de in 2021 gepresenteerde Mededeling met een langetermijnvisie voor de plattelandsgebieden van de EU (COM(2021) 345); zie daarover ook dit persbericht van de Europese Commissie) om sterkere, meer verbonden, veerkrachtige en welvarende plattelandsgebieden en -gemeenschappen te ondersteunen. Het verslag bevat 30 acties op een reeks beleidsterreinen, waarvan er negen reeds zijn voltooid.

Volgens het verslag zijn de belangrijkste verwezenlijkingen van de EU-langetermijnvisie voor het platteland tot nu toe onder meer:

  • Opzetten van een platform voor de revitalisering van het platteland voor gebieden die met demografische en economische uitdagingen worden geconfronteerd;
  • Start van 60 onderzoeks- en innovatieprojecten op het platteland met een begroting van 253 miljoen euro die rechtstreeks bijdragen aan plattelandsgebieden;
  • Het ondersteunen van de uitvoering van Leader en het begeleiden van ongeveer 150 gemeenschappen bij de oprichting van slimme dorpen door middel van specifieke netwerkactiviteiten;
  • Het reserveren van een totaalbedrag van 23.5 miljard euro aan subsidies en leningen voor gebieden met weinig dekking, alsook geactualiseerde staatssteunregels om de connectiviteit op het platteland te verbeteren;
  • Verbetering van de mobiliteit en toeristische planning op het platteland door middel van een speciaal Europees netwerk voor mobiliteit op het platteland;
  • Oprichting van de advieshub voor energiegemeenschappen op het platteland, die 27 energiegemeenschappen op het platteland heeft ondersteund;
  • Ondersteuning van vier specifieke projecten om de sociale economie in plattelandsgebieden te helpen ontwikkelen;
  • Het vergroten van het beschikbare aantal datasets voor plattelandsgebieden en de toegang tot relevante gegevens en analyses over het platteland via de EU-waarnemingspost voor het platteland en de nieuwe publicatie „Rural Europe”, waardoor de capaciteit voor plattelandstoetsing wordt verbeterd; en de
  • Lancering van de toolkit voor het platteland om de toegang tot EU-financiering voor plattelandsgebieden te vergemakkelijken en een optimale combinatie met EU-financiering voor plattelandsgebieden mogelijk te maken (zie ook dit ECER-bericht).

Het verslag benadrukt het belang van een sterke betrokkenheid op lidstaat, regionaal en lokaal niveau. De lancering van het plattelandspact in 2021, met een specifiek bestuursorgaan, een samenwerkingsplatform en een ondersteuningsbureau ten behoeve van interacties en kennis voor plattelandsgemeenschappen is in dit kader van cruciaal belang geweest.

De Europese Commissie geeft aan zich te blijven inzetten voor de ontwikkeling van plattelandsgebieden en -gemeenschappen in de EU en stelt in het verslag maatregelen vast in het EU-actieplan voor het platteland waarvoor extra inspanningen of continuïteit nodig zijn (zie ook het Werkdocument van de diensten van de Commissie over een Herzien EU-actieplan voor het platteland). Ook kijkt het verslag naar de toekomst door na te gaan hoe het GLB en het cohesiebeleid 2023-2027 hebben bijgedragen tot de plattelandsvisie en door ideeën en vragen voor reflectie te presenteren over hoe het EU-beleid en de EU-steun in de toekomst kunnen worden versterkt (zie daarover onder meer ook de inventarisatie van wijze waarop strategische GLB-plannen bijdragen tot langetermijnvisie en voorbeeldprojecten vanuit cohesiebeleid voor ontwikkeling platteland).

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
Website Europese Commissie: plattelandsontwikkeling
ECER-dossier: Landbouw