Europese Commissie rectificeert de Visserij Vrijstellingsverordening (VVV) en de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening (LGVV)

Contentverzamelaar

Europese Commissie rectificeert de Visserij Vrijstellingsverordening (VVV) en de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening (LGVV)

De Visserij Vrijstellingsverordening (VVV) en de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening (LGVV) bevatten een aantal technische fouten die van invloed zijn op de bepalingen van de desbetreffende verordeningen. De fouten hebben gevolgen voor de voorwaarden waaronder staatssteun kan worden vrijgesteld van de aanmeldingsplicht. Op 22 november 2023 heeft de Europese Commissie twee verordeningen aangenomen om de fouten te rectificeren.

VVV

In de Visserij Vrijstellingsverordening (VVV) (Verordening (EU) 2022/2473) zijn – onder voorwaarden – een aantal categorieën van staatssteun vrijgesteld van de aanmeldingsplicht. Het gaat om steun die wordt verleend aan kleine- en middelgrote ondernemingen die actief zijn in de productie, de verwerking en de afzet van visserij- en aquacultuurproducten, steun aan gemeenten en steun aan vissershavens, aanlandings- en beschuttingsplaatsen en afslagen (zie artikel 1). Visserij- en aquacultuurproducten zijn de producten die in bijlage I bij Verordening (EU) 1379/2013 worden genoemd (zie artikel 2, lid 1, sub 13 van Verordening (EU) 2022/2473).

De VVV bevat echter een aantal technische fouten die van invloed zijn op de inhoud van enkele bepalingen van de VVV. Daarbij gaat het om onjuiste of ontbrekende kruisverwijzingen en om omissies. De fouten hebben gevolgen voor de voorwaarden waaronder staatssteun kan worden vrijgesteld van de aanmeldingsplicht. De Commissie heeft op 22 november 2023 Verordening (EU) 2023/2603 aangenomen, om de desbetreffende bepalingen van de VVV te rectificeren.

LGVV

In de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) 2022/2472) zijn – onder voorwaarden – een groot aantal categorieën van staatssteun vrijgesteld van de aanmeldingsplicht. Het gaat bijvoorbeeld om steun voor milieubescherming in de landbouw.

Ook de LGVV bevat een aantal technische fouten die van invloed zijn op de inhoud van enkele bepalingen van de LGVV. De fouten hebben gevolgen voor de voorwaarden waaronder staatssteun kan worden vrijgesteld van de aanmeldingsplicht. De Commissie heeft daarom op 22 november 2023 Verordening (EU) 2023/2607 aangenomen, om de desbetreffende bepalingen van de LGVV te rectificeren.

Meer informatie:

  • ECER-dossier – Visserij Vrijstellingsverordening (VVV)
  • ECER-dossier – Landbouw Groepsvrijstellingsverordening (LGVV)
  • ECER-bericht – Europese Commissie stelt nieuwe regels vast voor staatssteun aan landbouw, bosbouw, visserij en aquacultuur (21 december 2022)