Europese Commissie registreert burgerinitiatieven over landbouw en conversiepraktijken

Contentverzamelaar

Europese Commissie registreert burgerinitiatieven over landbouw en conversiepraktijken

De twee Europese burgerinitiatieven (EIB) betreffen het “Verbod op conversiepraktijken in de Europese Unie” en een “Europees burgerinitiatief ter verdediging van de landbouw en de plattelandseconomie in Europa”.

De organisatoren van het burgerinitiatief  “Verbod op conversiepraktijken in de Europese Unie”  roepen op tot een verbod op interventies die gericht zijn op het veranderen, verdringen of onderdrukken van de seksuele gerichtheid, genderidentiteit en/of genderexpressie van lhbtiq+-burgers. In het bijzonder vragen ze de Europese Commissie om een richtlijn voor te stellen waarbij conversiepraktijken aan de lijst van EU-misdrijven worden toegevoegd of de voorgestelde richtlijn over gelijkheid te wijzigen om daarin een verbod op die praktijken op te nemen. De organisatoren vragen ook om Richtlijn 2012/29/EU te wijzigen zodat minimumnormen worden vastgesteld voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van conversiepraktijken.

In het  “Europees burgerinitiatief ter verdediging van de landbouw en de plattelandseconomie in Europa”  wordt opgeroepen om de Europese landbouw en plattelandseconomie te beschermen door middel van een regelgevingskader op basis van verschillende elementen. Het gaat onder meer om het prioritaire gebruik van landbouwgrond voor de voedselproductie, het waarborgen van de voedselsoevereiniteit en de aanpak van kwesties in verband met de voedselketen en de hoge prijzen. De organisatoren vragen ook dat er een Europees hydrologisch plan wordt vastgesteld om de watervoorziening en -distributie in de hele EU te waarborgen, en dat er een EU-agentschap voor landbouw en plattelandseconomie wordt opgericht om de bescherming van de landbouw en de plattelandseconomie in de besluitvorming van de EU te waarborgen.

Het besluit van de Europese Commissie om een initiatief te registreren is gebaseerd op een juridische analyse van de ontvankelijkheid ervan op grond van de EBI-verordening (2019/788). Een besluit tot registratie loopt niet vooruit op de juridische en politieke conclusies van de Commissie over die initiatieven en de maatregelen die zij zou nemen als een van die initiatieven de nodige steun van ten minste één miljoen Europese burgers krijgt.

Omdat beide Europese burgerinitiatieven voldoen aan de formele voorwaarden van de wetgeving, heeft de Commissie aangegeven dat ze juridisch ontvankelijk zijn. De Commissie heeft in dit stadium de inhoud van de voorstellen nog niet geanalyseerd.

Nu de initiatieven zijn geregistreerd, hebben de organisatoren zes maanden de tijd om te beginnen met het verzamelen van handtekeningen. Als een Europees burgerinitiatief binnen een jaar één miljoen steunbetuigingen uit ten minste zeven lidstaten verzamelt, moet de Commissie reageren. De Commissie moet dan beslissen of ze ingaat op het verzoek en haar besluit motiveren.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
Website Europese Unie: Europees Burgerinitiatief

ECER-dossier  – Europees burgerinitiatief (EBI)