Europese Commissie registreert Europees burgerinitiatief over belasting op broeikasgasemissies

Contentverzamelaar

Europese Commissie registreert Europees burgerinitiatief over belasting op broeikasgasemissies

De organisatoren van het Europese burgerinitiatief roepen de Europese Commissie onder meer op om het koolstofprijsstelsel van de EU te versterken door gratis rechten sneller af te schaffen en een onbeperkte koolstofprijs toe te staan om de emissiereductiedoelstellingen te halen. Ook bepleiten ze voor herverdeling van een deel van de inkomsten uit koolstofbeprijzing aan huishoudens met een laag inkomen.

De Europese Commissie heeft op 13 mei 2024 besloten het Europees burgerinitiatief (EBI) "Red de planeet door de belasting op arbeid te verschuiven naar de uitstoot van broeikasgassen" te registreren.

De organisatoren van het initiatief roepen de Europese Commissie op om het pakket "Fit-for-55" en het koolstofprijsstelsel van de EU te versterken door gratis rechten sneller af te schaffen en een onbeperkte koolstofprijs toe te staan om de emissiereductiedoelstellingen te halen. Ze pleiten ook voor de herverdeling van een aanzienlijk deel van de inkomsten uit koolstofbeprijzing aan huishoudens met een laag inkomen, om zo het sociale klimaatfonds van de EU te versterken en de oprichting van een 'klimaatclub' te bevorderen waarin de deelnemende landen een robuuste koolstofprijsstelling invoeren, rekening houdend met de herverdeling van de inkomsten uit koolstofbeprijzing aan huishoudens met een laag inkomen.

Het registratiebesluit is van juridische aard en loopt niet vooruit op de definitieve juridische en politieke conclusies van de Commissie over dit initiatief en de eventuele maatregelen die de Commissie zal nemen als het initiatief de nodige steun krijgt.

Aangezien het Europees burgerinitiatief voldoet aan de formele voorwaarden in de toepasselijke wetgeving, is de Commissie van mening dat het ontvankelijk is. In dit stadium heeft de Commissie de inhoud van de voorstellen nog niet geanalyseerd.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier : Klimaat en Milieu
ECER-dossier: Europees burgerinitiatief (EBI)