Europese Commissie richt een deskundigengroep inzake volksgezondheid op

Contentverzamelaar

Europese Commissie richt een deskundigengroep inzake volksgezondheid op

De nieuwe deskundigengroep inzake volksgezondheid zal de Commissie adviseren over beleidsvorming en de uitwisseling van beste praktijken in verband met belangrijke uitdagingen voor de volksgezondheid, waaronder niet-overdraagbare ziekten, overdraagbare ziekten zoals hiv/aids, tuberculose en hepatitis, vaccinatie en resistentie tegen antimicrobiële stoffen, teneinde de coördinatie tussen de lidstaten te bevorderen. De deskundigengroep volksgezondheid zal bestaan uit instanties van de EU-lidstaten.

Op 7 december 2022 heeft de Europese Commissie een besluit tot oprichting van een deskundigengroep van de Commissie inzake volksgezondheid vastgesteld. Het besluit voorziet in de intrekking van het besluit van de Commissie inzake de oprichting van de deskundigengroep van de Commissie 'Stuurgroep gezondheidsbevordering, ziektepreventie en beheer van niet-overdraagbare ziekten' uit 2018.

Uit de ervaring met en de resultaten van de deskundigengroep van de Commissie ‘Stuurgroep gezondheidsbevordering, ziektepreventie en beheer van niet-overdraagbare ziekten’ is volgens de Commissie gebleken dat de coördinatie tussen de lidstaten kan bijdragen tot het verminderen van de lasten van niet-overdraagbare ziekten in de EU door het uitwisselen en toepassen van beste praktijken en het verbeteren van de coördinatie van maatregelen.

Sinds de oprichting van die deskundigengroep heeft de EU te maken gekregen met andere belangrijke uitdagingen op gezondheidsgebied, bijvoorbeeld met betrekking tot overdraagbare ziekten zoals hiv/aids, tuberculose en hepatitis, alsook met daarmee verband houdende uitdagingen op het gebied van vaccinatie en resistentie tegen antimicrobiële stoffen. Daarom moet de coördinatie volgens de Commissie ook betrekking hebben op deze belangrijke nieuwe uitdagingen op het gezondheidsgebied, en niet langer beperkt zijn tot gezondheidsbevordering, ziektepreventie en beheer van niet-overdraagbare ziekten.

De nieuwe deskundigengroep

De opdracht van de nieuwe deskundigengroep volksgezondheid moet de werkzaamheden van het bij Besluit 1082/2013 opgerichte Gezondheidsveiligheidscomité aanvullen door middel van verdere ondersteuning van de uitwisseling en toepassing van beste praktijken. De nieuwe deskundigengroep volksgezondheid zal zich bezighouden met onderwerpen die niet overlappen met de werkzaamheden van het Gezondheidsveiligheidscomité.

Het Gezondheidsveiligheidscomité werkt aan paraatheid en crisisrespons, terwijl de nieuwe deskundigengroep volksgezondheid de Commissie zal adviseren over beleidsvorming en de uitwisseling van beste praktijken in verband met belangrijke uitdagingen voor de volksgezondheid, waaronder niet-overdraagbare ziekten, overdraagbare ziekten zoals hiv/aids, tuberculose en hepatitis, vaccinatie en resistentie tegen antimicrobiële stoffen, teneinde de coördinatie tussen de lidstaten te bevorderen. Omdat deze activiteiten breder zijn dan die van de huidige deskundigengroep, die enkel op niet-overdraagbare ziekten is gericht, heeft de Commissie een nieuwe deskundigengroep op het gebied van de volksgezondheid opgericht.

De deskundigengroep volksgezondheid moet uit instanties van de EU-lidstaten bestaan.

Meer informatie: