Europese Commissie stelt voor om de Kwikverordening te wijzigen

Contentverzamelaar

Europese Commissie stelt voor om de Kwikverordening te wijzigen

De Kwikverordening is het belangrijkste EU-instrument op het gebied van kwik en kwikverbindingen dat betrekking heeft op de gehele levenscyclus van deze stof. Op grond van het voorstel wordt het verbod op het gebruik van tandheelkundig amalgaam (tandvulling) uitgebreid. Daarnaast voorziet het voorstel in een verbod op de productie in de EU en de uitvoer van tandheelkundig amalgaam (tandvulling).

Kwik is een zeer giftig element dat volgens de Commissie een groot risico vormt voor het milieu en de menselijke gezondheid. Het is een krachtig neurotoxine dat blijvende hersen- en nierschade veroorzaakt bij volwassenen en gevolgen heeft voor de foetale ontwikkeling en de ontwikkeling van jonge kinderen. Daarom is kwik in het kader van de CLP-verordening ingedeeld als giftig voor de voortplanting, dodelijk bij inademing, schadelijk voor alle organen bij langdurige of herhaalde blootstelling en zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige nadelige gevolgen.

Verordening (EU) 2017/852 (hierna: de Kwikverordening) is het belangrijkste EU-instrument op het gebied van kwik en kwikverbindingen dat betrekking heeft op de gehele levenscyclus van deze stof en dat het Verdrag van Minamata inzake kwik omzet, dat in mei 2017 door de EU en alle lidstaten is geratificeerd. Een belangrijk aspect van het gebruik van kwik dat in de kwikverordening aan bod komt, is het verbod op de productie, invoer en uitvoer van een scala aan kwikhoudende producten. Op 14 juli 2023 heeft de Commissie een voorstel gepresenteerd om de Kwikverordening te wijzigen. De doelstellingen van het voorstel zijn onder meer:

  • het verbod op het gebruik van tandheelkundig amalgaam met ingang van 1 januari 2025 (volledige uitbanning) uitbreiden tot alle leden van de bevolking in de EU, met behoud van de vrijstelling voor gevallen waarin dit vanwege de specifieke medische    behoeften van de patiënt strikt noodzakelijk wordt geacht door degene die de tandheelkundige behandeling verricht (bijvoorbeeld vanwege allergieën of problemen met de beheersing van de vochtigheidsgraad);
  • een verbod instellen op de productie in de EU en de uitvoer van tandheelkundig amalgaam met ingang van 1 januari 2025;

Meer informatie: