Europese Commissie stelt voor om de regels inzake de ontneming en confiscatie van vermogensbestandsdelen aan te scherpen

Contentverzamelaar

Europese Commissie stelt voor om de regels inzake de ontneming en confiscatie van vermogensbestandsdelen aan te scherpen

De nieuwe regels zullen de bevoegde autoriteiten beter in staat stellen om vermogensbestandsdelen te identificeren, te bevriezen en te beheren. Daarnaast worden de confiscatiemogelijkheden versterkt en uitgebreid. Verder moeten de nieuwe regels zorgen voor een verbeterde samenwerking tussen alle autoriteiten die betrokken zijn bij de ontneming van vermogensbestandsdelen.

Achtergrond

Criminele organisaties maken gebruik van gesofisticeerde middelen om hun enorme inkomsten, die ten minste op 139 miljard euro per jaar worden geraamd, wit te wassen. Aangezien het belangrijkste motief voor de georganiseerde criminaliteit financieel gewin is, is de ontneming van vermogensbestanddelen een zeer doeltreffend mechanisme om criminele activiteiten te ontmoedigen.

Om ervoor te zorgen dat criminaliteit niet loont, heeft de Commissie in haar EU-strategie ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit (2021) aangekondigd dat zij de regels inzake de ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen wil aanscherpen (zie het ECER-bericht over de strategie). Op 24 mei 2022 heeft de Commissie een wetgevingsvoorstel gepresenteerd op basis waarvan die regels worden aangescherpt. Het wetgevingsvoorstel zal binnenkort worden besproken door de Raad en het Europees Parlement. 

Het wetgevingsvoorstel

Het wetgevingsvoorstel moderniseert de EU-regels voor de ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen, onder meer door:

  • uitbreiding van het mandaat van de bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen (zie ook Besluit 2007/845), zodat zij vermogensbestanddelen van personen en entiteiten die onder beperkende maatregelen van de EU vallen, snel kunnen opsporen en identificeren. Deze bevoegdheden zullen ook gelden voor criminele vermogensbestanddelen, onder meer door vermogensbestanddelen snel te bevriezen wanneer het risico bestaat dat die anders zouden verdwijnen;
  • uitbreiding van de mogelijkheden om vermogensbestanddelen te confisqueren die afkomstig zijn uit een breder scala aan misdrijven, waaronder schending van beperkende maatregelen van de EU, zodra het voorstel van de Commissie tot uitbreiding van de lijst van EU-misdrijven is aangenomen (zie het ECER-bericht over dit voorstel);
  • oprichting van bureaus voor vermogensbeheer in alle EU-lidstaten. Hun taak zal zijn ervoor te zorgen dat bevroren goederen hun waarde niet verliezen, zodat bevroren vermogensbestanddelen die gemakkelijk in waarde kunnen verminderen of die duur zijn om aan te houden, kunnen worden verkocht.

Meer informatie: