Europese Commissie vraagt in het kader van de HSO om overleg met Verenigd Koninkrijk over visserij

Contentverzamelaar

Europese Commissie vraagt in het kader van de HSO om overleg met Verenigd Koninkrijk over visserij

Met dit overleg wil de Europese Unie in het kader van de handels- en samenwerkingsovereenkomst (HSO) tussen de EU en het VK in gesprek over de gevolgen van het besluit van het VK om de visserij op zandspiering te verbieden voor de visserij door EU-vaartuigen.

De Europese Unie verzocht op 16 april 2024 om overleg met het Verenigd Koninkrijk in het kader van het mechanisme voor geschillenbeslechting van de handels- en samenwerkingsovereenkomst (HSO) tussen de EU en het VK over het eerdere besluit van het Verenigd Koninkrijk om de visserij op zandspiering te verbieden. De EU zoekt naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing.

Met ingang van 26 maart 2024 geldt de sluiting van de zandspieringvisserij voor de Engelse wateren in de Noordzee en alle Schotse wateren. Deze maatregel beperkt de toegang voor EU-vaartuigen tot deze visserij aanzienlijk. De EU vraagt zich af of de volledige en permanente sluiting van de visserij verenigbaar is met de beginselen en verplichtingen in het kader van de HSO.

In het kader van de HSO zijn de EU en het VK overeengekomen om empirisch onderbouwde, evenredige en niet-discriminerende maatregelen toe te passen voor de instandhouding van de levende rijkdommen van de zee.

De samenwerking tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk in het kader van de HSO heeft zich positief ontwikkeld, ook in het kader van het Speciaal Comité voor de visserij. De EU geeft aan open te staan voor een wederzijds aanvaardbare oplossing met het Verenigd Koninkrijk om deze kwestie op te lossen.

De EU neemt maatregelen om mariene ecosystemen te beschermen en te herstellen met het oog op een duurzame en veerkrachtige visserij in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid , de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 en het mariene actieplan .

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier : Brexit- Handelsakkoord
ECER-dossier : Visserij