Europese Commissie wil handelsakkoord EU-Canada samen met de lidstaten ondertekenen en sluiten

Contentverzamelaar

Europese Commissie wil handelsakkoord EU-Canada samen met de lidstaten ondertekenen en sluiten

De Europese Commissie heeft de Raad van de EU formeel voorgesteld de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Canada samen met de lidstaten in oktober te ondertekenen. De zogeheten Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) zou dan ook al voorlopig kunnen worden toegepast.

De Commissie wil een snelle ondertekening mogelijk maken, zodat het akkoord voorlopig kan worden toegepast. Daarom heeft de Commissie besloten CETA als "gemengde" overeenkomst voor te stellen waarbij ook de lidstaten partij zullen zijn.

De Commissie is eigenlijk van oordeel dat het hier om een exclusieve bevoegdheid van de EU gaat, een zogeheten EU-only akkoord, dat niet raakt aan bevoegdheden van de lidstaten. De parlementen van de lidstaten zouden in die visie geen goedkeuringsrecht hebben. Dat is ook het standpunt dat de Commissie heeft ingenomen in een procedure waarin het EU-Hof binnenkort uitspraak zal doen over het handelsakkoord tussen de EU en Singapore. Dat standpunt verandert door de indiening van dit voorstel niet. Wanneer het EU-Hof zijn advies zal hebben uitgebracht wil de Commissie daaruit de gepaste conclusies trekken.

Maar met de voorstellen die zij nu heeft gepresenteerd, wil de Commissie de weg vrijmaken voor de ondertekening van het akkoord op de volgende top EU-Canada in oktober. 

Na groen licht van de Raad en goedkeuring van het Europees Parlement zal het mogelijk zijn de overeenkomst voorlopig toe te passen. Daarvoor heeft de Commissie een apart voorstel ingediend.

De overeenkomst zal pas volledig in werking kunnen treden na sluiting ervan door de EU, via een besluit van de Raad met de goedkeuring van het Europees Parlement, en door alle lidstaten via de desbetreffende nationale ratificatieprocedures.

Meer informatie: