Europese Commissie wil sterker EU-mechanisme voor civiele bescherming

Contentverzamelaar

Europese Commissie wil sterker EU-mechanisme voor civiele bescherming

Rechtstreekse verwerving van rescEU-capaciteit, flexibeler gebruik van financiële middelen en eigen logistieke capaciteit moeten Europese civiele bescherming nog effectiever maken in het geval van toekomstige noodsituaties. Daarom stelt de Commissie een aanpassing voor van het EU-mechanisme voor civiele bescherming.

Het EU-mechanisme voor civiele bescherming is een instrument voor crisisbeheersing waarmee lidstaten van de EU en andere deelnemende landen hun samenwerking op het gebied van civiele bescherming kunnen versterken ( geconsolideerde versie besluit nr. 1313/2013/EU ). De Europese Commissie is van mening dat de Covid-19-uitbraak de huidige beperkingen van het mechanisme heeft blootgesteld en heeft aangetoond dat de EU beter voorbereid moet zijn op toekomstige grootschalige noodsituaties.

Tegen die achtergrond is de Commissie met een nieuw voorstel gekomen om de bestaande wetgeving met betrekking tot het beschermingsmechanisme aan te passen. Het voorstel heeft voornamelijk tot doel om civiele bescherming doeltreffender en efficiënter te maken, lacunes op te vullen en mensenlevens te redden.

Het voorstel van de Commissie is samen te vatten in de volgende punten:

  • De EU moet rechtstreeks rescEU-capaciteit kunnen verwerven om een adequaat vangnet te vormen;
  • De EU moet haar begroting flexibeler kunnen gebruiken om zich doeltreffender te kunnen voorbereiden en sneller te kunnen reageren in tijden van uitzonderlijke behoeften;
  • De EU moet beschikken over de logistieke capaciteit om in noodgevallen luchtdiensten voor verschillende doeleinden aan te bieden en te zorgen voor tijdig vervoer en de tijdige verlening van bijstand.

Eerder presenteerde de Commissie haar voorstellen om het economisch herstel binnen de EU te stimuleren. Onder de noemer ‘Lessen trekken uit de crisis en de strategische uitdagingen van Europa aanpakken’ stelde zij voor om RescEU te versterken met een bedrag van 2 miljard euro. Binnen het EU-mechanisme voor civiele bescherming fungeert rescEU als een aanvullende pool van capaciteit om bijstand te verlenen in overweldigende situaties waarbij de algehele bestaande capaciteit op nationaal niveau en de door de lidstaten aan de Europese pool voor civiele bescherming vooraf toegezegde capaciteit in de gegeven omstandigheden niet volstaan om doeltreffend genoeg te reageren op rampen.

Met het aanvullende bedrag zal rescEU worden uitgebreid en versterkt om de Unie voor te bereiden op en te kunnen reageren op toekomstige crises. Het totale bedrag voor RescEU komt uit op 3,1 miljard euro. 2 miljard euro is afkomstig uit Next Generation EU en 1,1 miljard euro komt uit het meerjarig financieel kader 2021-2027

Wilt u meer lezen over het EU-mechanisme voor civiele bescherming, dan verwijzen wij u graag door naar het bijbehorende ECER dossier .

Meer informatie: