Europese Raad besluit om de toetredingsonderhandelingen met Bosnië en Herzegovina te openen

Contentverzamelaar

Europese Raad besluit om de toetredingsonderhandelingen met Bosnië en Herzegovina te openen

Tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad van 21 en 22 maart 2024 heeft de Europese Raad besloten om de toetredingsonderhandelingen met Bosnië en Herzegovina te openen. De Europese Raad verzoekt de Europese Commissie om het onderhandelingskader voor te bereiden met het oog op de vaststelling ervan door de Raad zodra alle in de aanbeveling van de Commissie van 12 oktober 2022 genoemde relevante stappen zijn genomen.

Op 15 december 2022 stemde de Europese Raad ermee in om Bosnië en Herzegovina de status van kandidaat-lidstaat te verlenen (zie het ECER-bericht hierover). Sinds de toekenning van die status heeft de politieke engagement van de politieke partijen in Bosnië en Herzegovina voor het strategische doel van Europese integratie enkele positieve resultaten opgeleverd. Op 12 maart 2024 presenteerde de Europese Commissie een verslag met een feitelijk overzicht van de laatste ontwikkelingen sinds het uitbreidingsverslag van 8 november 2023. In het verslag van 12 maart 2024 deed de Commissie een aanbeveling aan de Raad om de toetredingsonderhandelingen met Bosnië en Herzegovina te openen.

Tijdens de bijeenkomst van 21 en 22 maart 2024 besloot de Europese Raad om de toetredingsonderhandelingen met Bosnië en Herzegovina te openen (zie de Conclusies van de Europese Raad van 21 en 22 maart 2024). De Europese Raad verzoekt de Europese Commissie om het onderhandelingskader voor te bereiden met het oog op de vaststelling ervan door de Raad zodra alle in de aanbeveling van de Commissie van 12 oktober 2022 genoemde relevante stappen zijn genomen (zie het ECER-bericht over onder meer die aanbeveling).

Meer informatie: