Europese Raad neemt eerste besluiten

Contentverzamelaar

Europese Raad neemt eerste besluiten

De kersverse nieuwe instelling van de EU, de Europese Raad, heeft zijn eerste handelingen in het Publicatieblad van de EU bekendgemaakt. Vaste voorzitter van Rompuy zette zijn handtekening onder (onder andere) een nieuw reglement van orde van de Europese Raad, en de benoeming van Catherine Ashton als Hoge Vertegenwoordiger van buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het eerste besluit van de Europese Raad werd niet ondertekend door de vaste voorzitter Van Rompuy, maar door de Zweedse minister-president Reinfeldt, als laatste roulerende voorzitter van de Europese Raad. Dat besluit betreft namelijk de benoeming van Van Rompuy zelf. Logischerwijs kan hij dat niet zelf ondertekenen. Het besluit tot benoeming van Barones Catherine Ashton of Upholland ondertekende hij daarentegen wel zelf.

Verder nam de Europese Raad een besluit betreffende de uitoefening van het voorzitterschap van de Raad, namelijk over de zogenoemde teamvoorzitterschappen. Er worden telkens groepen van drie lidstaten aangewezen die gedurende 18 maanden het voorzitterschap uitoefenen. Elke lidstaat heeft zes maanden het voorzitterschap. De overige twee ondersteunen de andere, op basis van een gemeenschappelijk programma.

In het reglement van orde van de Europese Raad is bepaald dat de Europese Raad minimaal 4 keer per jaar bijeenkomt. In het reglement komt duidelijk naar voren dat voor de Raad Algemene Zaken een belangrijke rol is vastgelegd als voorbereidende instantie voor de Europese Raad. De vaste voorzitter moet nauw met deze Raad samenwerken bij de vaststelling van de agenda en de inhoudelijke voorbereiding van een Europese Raad.

Er is tot in detail geregeld hoe een bijeenkomst van de Europese Raad verloopt. Zo is bijvoorbeeld ook een regel gemaakt voor het maximum aantal ambtenaren dat toegang heeft tot het gebouw waar de Europese Raad bijeenkomt: ten hoogste twintig personen per lidstaat en voor de Commissie, en tot vijf voor de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.