Europese Unie sluit partnerschap voor lokale productie vaccins en geneesmiddelen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied

Contentverzamelaar

Europese Unie sluit partnerschap voor lokale productie vaccins en geneesmiddelen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied

Het partnerschap moet de sociale, economische en wetenschappelijke banden tussen de regio's aanvullen en verder versterken. Het beoogt de productiecapaciteit van Latijns-Amerika te vergroten, een billijke toegang tot hoogwaardige, doeltreffende, veilige en betaalbare gezondheidsproducten te bevorderen en de veerkracht van de gezondheidszorg in de regio te helpen versterken om endemische en opkomende ziekten aan te pakken. Ook wordt de capaciteit om niet-overdraagbare ziekten het hoofd te bieden uitgebreid.

Het startsein voor het nieuwe partnerschap tussen de Europese Unie, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied inzake de lokale productie van vaccins, geneesmiddelen en andere gezondheidstechnologieën, en de versterking van de veerkracht van de gezondheidszorgstelsels (zie ook dit factsheet) werd eind juni door de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en premier van Spanje, Pedro Sánchez, gegeven tijdens de Europese Ontwikkelingsdagen. Het plan staat in relatie tot de EU-strategie van de Global Gateway.

Achtergrond
Tijdens de bijeenkomst van de leiders van de EU, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (LAC-landen) in december 2021, is besproken dat diversificatie van de wereldwijde farmaceutische productie van essentieel belang is voor de wereldwijde bescherming van de gezondheid. De EU wil graag bijdragen aan het succes van de Latijns-Amerikaanse farmaceutische, biotechnologische en medisch-technologische industrieën in een ecosysteem dat bevorderlijk is voor een billijke toegang tot kwaliteitsproducten. 

De Europese Commissie wil nauw samenwerken met Latijns-Amerikaanse partners, EU-lidstaten, internationale organisaties zoals de Economische Commissie van de Verenigde Naties voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (UN ECLAC), de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO/WHO), de Internationale Financieringsmaatschappij (IFC), en de particuliere sector. Een aantal EU-lidstaten heeft, onder leiding van Spanje, belangstelling getoond voor gezamenlijke activiteiten in het kader van dit partnerschap.

Slimme en duurzame netwerkvorming in de gezondheidssector
Het initiatief wordt ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met een groot aantal partners in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Regionale inspanningen worden ondersteund, waaronder het plan voor zelfvoorziening op gezondheidsgebied, dat in september 2021 door de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten (Celac) werd goedgekeurd en dat actielijnen bevat om de capaciteit voor de productie en distributie van vaccins en geneesmiddelen in de regio te versterken.

Het partnerschap zal een soortgelijke alomvattende aanpak volgen als het eerdere initiatief van (het Global Gateway-) Team Europa inzake de productie van en de toegang tot vaccins, geneesmiddelen en gezondheidstechnologieën in Afrika (zie ook dit factsheet).
Het partnerschap met de LAC-landen zal betrekking hebben op het aanbod, de vraag en een gunstige omgeving voor duurzaamheid, waarbij de nadruk ligt op acties op continentaal niveau die systemen kunnen ondersteunen en veranderingen kunnen stimuleren op het gebied van: 

  • deelname van de particuliere sector, toeleveringsketens en financiering voor productiecapaciteit;
  • technologieoverdracht, onderzoek en innovatie;
  • regelgevingskaders en een gunstige omgeving.

De acties kunnen worden aangevuld met extra steun op regionaal en nationaal niveau.

Het partnerschap biedt de mogelijkheid om doelstellingen op het gebied van volksgezondheid na te streven, groei en fatsoenlijke banen in de regio's te stimuleren, innovatie in de particuliere sector tot stand te brengen, de handel te vergemakkelijken, wereldwijde waardeketens te diversifiëren en de wetenschappelijke, diplomatieke en menselijke banden tussen Europa en Latijns-Amerika te versterken.

Meer informatie
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: LGO
ECER-dossier: Volksgezondheid
ECER-dossier: Externe betrekkingen