Eurowob-portaal in de maak

Contentverzamelaar

Eurowob-portaal in de maak

De Europese Commissie ontwikkelt een IT-systeem om binnenkomende Wob-verzoeken efficiënter af te kunnen handelen. Dat systeem – in de vorm van een online portal- zou in de zomer 2021 live moeten gaan en wordt door de Commissie ook toegankelijk gemaakt voor andere overheden, zowel op rijks als decentraal niveau.

De Europese Unie heeft te maken met een groeiend aantal Wob-verzoeken, die Europese burgers bij de EU kunnen indienen op grond van de Eurowob . Ter modernisering van het Europese Wob-systeem is de Commissie eerder al begonnen met het project EASE (Electronic Access to European Commission Documents).

Recente berichtgeving van het Kenniscentrum Wetgeving en Juridische Zaken en Binnenlands Bestuur vermeldt dat één van de uitkomsten van dit project het vernieuwde Eurowob-portal is. Na de lancering van het Eurowob-portaal zal de Commissie Wob-verzoeken efficiënter kunnen afhandelen en komt er voor EU-burgers een openbare database beschikbaar om ook eerder vrijgegeven documenten te doorzoeken.
De nieuwe portal maakt het eveneens mogelijk om de voortgang van Wob-verzoek(en) beter bij te houden.

Het nieuwe IT-systeem wordt op dusdanige wijze ontwikkeld dat het kan worden hergebruikt door andere overheden. Het kan daarbij gaan  om gemeenten, provincies, waterschappen of ministeries. Voor de ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van open source technologie, waardoor het volgens een Commissie­woordvoerder ‘een generiek platform wordt dat naadloos kan worden gehost op verschillende IT-infrastructuren’.

Meer informatie:

  • KCWJ-bericht - Kenniscentrum Wetgeving en Juridische Zaken
  • ECER EU Essentieel – Openbaarheid
  • ECER-bericht - Plaatsen van documenten van Europees Parlement op een blog is geen openbaarmaking in de zin van de Eurowob (8 februari 2021)