Gebruik van het coronapaspoort verlengd tot en met 30 juni 2023

Contentverzamelaar

Gebruik van het coronapaspoort verlengd tot en met 30 juni 2023

Het ‘coronapaspoort’ is bedoeld om het vrij verkeer van personen binnen de EU tijdens de coronapandemie te vergemakkelijken. De verlenging zorgt ervoor dat reizigers uit de EU en uit derde landen die op het systeem zijn aangesloten, hun coronapaspoort kunnen blijven gebruiken om binnen de EU te reizen in lidstaten waar die paspoorten vereist zijn.

Achtergrond

Om het vrij verkeer van personen tijdens de coronapandemie te vergemakkelijken heeft de EU in juni 2021 wetgeving aangenomen voor het digitale EU-covidcertificaat, ook wel het ‘coronapaspoort’ genoemd (zie ook het ECER-bericht over deze wetgeving). Met het ‘coronapaspoort’ kan een persoon binnen de EU bewijzen dat hij tegen Covid-19 is gevaccineerd, over een negatief testresultaat beschikt of recent van een Covid-19-besmetting is hersteld.

De wetgeving bestaat uit twee verordeningen. Ten eerste zijn in verordening 2021/953 de voorwaarden neergelegd voor de afgifte van digitale certificaten aan EU-burgers en familieleden van EU-burgers. Niet alle onderdanen van derde landen zijn echter familielid van een EU-burger. Om die reden zijn in verordening 2021/954 de voorwaarden neergelegd voor de afgifte van digitale certificaten aan derdelanders die geen familielid van een EU-burger zijn en binnen de EU willen reizen. Verordening 2021/954 verklaart de voorschriften van verordening 2021/953 van overeenkomstige toepassing (artikel 1).

De twee verordeningen waren slechts van toepassing tot en met 30 juni 2022. Aangezien de uitzonderlijke omstandigheden van de coronapandemie nog steeds voortduren presenteerde de Commissie op 3 februari 2022 twee wetgevingsvoorstellen om het gebruik van het coronapaspoort met een jaar te verlengen tot en met 30 juni 2023 (zie het ECER-bericht over die wetgevingsvoorstellen). In juni 2022 zijn de twee wetgevingsvoorstellen aangenomen (verordening 2022/1034 en verordening 2022/1035).

Belangrijkste wijzigingen:

  • Het gebruik van het coronapaspoort wordt verlengd met 1 jaar. Tot en met 30 juni 2023 kan gebruik worden gemaakt van het paspoort. Als de gezondheidssituatie dit toestaat, kan de coronapaspoortwetgeving ook eerder worden ingetrokken;
  • De Europese Commissie moet uiterlijk op 31 december 2022 een gedetailleerd verslag indienen over het coronapaspoort. Daarbij kan ze dan wetgevingsvoorstellen doen om op basis van een nieuwe beoordeling van de gezondheidssituatie na te gaan of het coronapaspoort moet worden ingetrokken of behouden;
  • De vaccinatiecertificaten moeten voortaan alle toegediende doses vermelden, ongeacht in welke lidstaat de houder is gevaccineerd;
  • De reeks toegestane antigeentests om in aanmerking te komen voor een Covid-19-certifcaat is uitgebreid.
  • Vaccinatiecertificaten kunnen ook worden afgegeven aan personen die deelnemen aan klinische proeven.

Meer informatie:

  • ECER-pagina – Covid-19 update: EU-ontwikkelingen coronavirus 
  • ECER-bericht – EU-wetgeving voor ‘coronapaspoort’ aangenomen (16 juni 2021)
  • ECER-bericht – Covid-19: vaccinatiecertificaten voortaan slechts 270 dagen geldig (22 december 2021)