Groen licht voor Associatieovereenkomst tussen de EU en landen in Midden-Amerika

Contentverzamelaar

Groen licht voor Associatieovereenkomst tussen de EU en landen in Midden-Amerika

De Raad heeft op 12 april 2024 een besluit aangenomen tot sluiting van de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds. Dit is de laatste stap in het ratificatieproces van de overeenkomst, waarin de EU en Midden-Amerika zich verbinden tot nauwe en langdurige betrekkingen op belangrijke beleidsterreinen.

De EU en de Midden-Amerikaanse staten Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama ondertekenden de associatieovereenkomst op 29 juni 2012 in Tegucigalpa (Honduras). Het Europees Parlement gaf op 11 december 2012 haar goedkeuring aan de associatieovereenkomst, en op 17 januari 2024 werden in de EU-lidstaten de ratificatieprocedures van de associatieovereenkomst afgerond.

Op 12 april 2024 nam de Raad een besluit tot sluiting van de associatieovereenkomst aan. Dit is de laatste stap in het ratificatieproces van de associatieovereenkomst, waarin de EU en Midden-Amerika zich verbinden tot nauwe en langdurige betrekkingen op belangrijke beleidsterreinen. De associatieovereenkomst kan nu volledig ingaan op de eerste dag van de maand na de kennisgeving van de EU aan haar Midden-Amerikaanse tegenhangers.

Voor meer informatie over de inhoud van de associatieovereenkomst verwijzen wij u graag door naar het Persbericht van de Raad.

Meer informatie: