Groen licht voor gerichte herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU

Contentverzamelaar

Groen licht voor gerichte herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU

De gerichte herziening van bepaalde basishandelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU (GLB) is een reactie op de bezorgdheid die landbouwers de afgelopen maanden hebben geuit en houdt rekening met de gevolgen van geopolitieke ontwikkelingen, zoals de oorlog in Oekraïne.

Het gaat om Verordening (EU) 2024/1468. De verordening is op 24 mei 2024 in het EU-Publicatieblad verschenen.

De herziening heeft betrekking op bepaalde elementen van de verordening strategische GLB-plannen en de verordening inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (de horizontale verordening). Het is een antwoord op problemen die zich in het eerste jaar van de uitvoering van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) hebben voorgedaan. De herziene regels zorgen voor minder administratieve rompslomp en meer flexibiliteit om aan bepaalde milieuvoorwaarden te voldoen.

Meer informatie: