Grondverkoop Leidschendam-Voorburg toch geen staatssteun

Contentverzamelaar

Grondverkoop Leidschendam-Voorburg toch geen staatssteun

Nadat eerder het EU-Gerecht had geoordeeld dat geen sprake was van staatssteun bij grondverkoop door de gemeente Leidschendam-Voorburg, is nu ook de Commissie tot die conclusie gekomen. De eerder bevolen terugvordering is nu van de baan.

Het nieuwe besluit van de Commissie volgt op een staatssteunprocedure die sinds 2013 loopt. Toen had de Commissie besloten dat vermeende verkoop van grond onder de marktprijs door de gemeente Leidschendam –Voorburg staatssteun vormde en onverenigbaar was met het Unierecht.

De gemeente, de bouwers (SJB) en de Nederlandse regering zijn tegen dat besluit in beroep gegaan.

Op 30 juni 2015 heeft het EU-Gerecht het besluit van de Commissie vernietigd (zaak T-186/13  en zie eerdere berichten op de ECER-site).

De Commissie moest na deze vernietiging de kwestie opnieuw bestuderen en een nieuw besluit nemen.

Op 15 januari 2016 is de Commissie in een nieuw besluit tot de conclusie gekomen dat er “geen reden is om aan te nemen dat de gemeente door in te stemmen met een prijs van 4 miljoen EUR in de specifieke omstandigheden, niet onder normale marktvoorwaarden heeft gehandeld.” Er is volgens de Commissie geen sprake van staatsteun in de zin van artikel 107 van het EU-Werkingsverdrag.

Lees de openbare versie van het besluit van de Commissie van 15 januari 2016  C(2016) 85 final.

Lees ook:

Projectontwikkelaar moet verboden staatssteun terugbetalen aan Leidschendam-Voorburg (ECER 28 januari 2013)

Geen staatssteun door gemeente Leidschendam-Voorburg (ECER 1 juli 2015)