Inbreukenpakket november: Nederland aangesproken op niet omzetting van richtlijn over erkenning beroepskwalificaties binnenvaart

Contentverzamelaar

Inbreukenpakket november: Nederland aangesproken op niet omzetting van richtlijn over erkenning beroepskwalificaties binnenvaart

Nederland heeft een met redenen omkleed advies ontvangen van de Europese Commissie wegens het niet vóór januari 2022 omzetten van twee richtlijnen op het gebied van erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart en over harmonisatie van normen voor competenties, kennis en geschiktheid.

De Europese Commissie heeft op 16 november 2023 besloten om  Nederland  (INFR(2022)0241 en INFR(2022)0242) en Hongarije een met redenen omkleed advies te sturen wegens niet-omzetting van Richtlijn (EU) 2017/2397 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart en wegens niet-omzetting van Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2020/12 van de Commissie, waarin geharmoniseerde normen zijn vastgesteld voor competenties, kennis en vaardigheden voor praktijkexamens, medische geschiktheid en de goedkeuring van simulatoren. De uiterste datum voor de omzetting van beide richtlijnen verstreek op 17 januari 2022.

Bij Richtlijn (EU) 2017/2397 worden de voorwaarden en procedures vastgesteld voor de certificering van de kwalificaties van personen die betrokken zijn bij het bedienen van een vaartuig op de binnenwateren van de EU, en voor de erkenning van dergelijke kwalificaties in andere lidstaten. Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2020/12 van de Commissie vult Richtlijn (EU) 2017/2397 aan.

Naar aanleiding van de aanmaningsbrieven aan beide lidstaten van 24 maart 2022 heeft de Commissie van geen van beide lidstaten een kennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat de richtlijnen volledig in nationaal recht zijn omgezet. De Commissie is daarom van mening dat de nationale wetgeving van deze lidstaten niet volledig in overeenstemming is met de richtlijnen en heeft besloten beide lidstaten een met redenen omkleed advies te sturen.

Nederland en Hongarije hebben nu twee maanden de tijd om te reageren en de nodige maatregelen te nemen. Doen zij dat niet, dan kan de Commissie besluiten de zaken aanhangig te maken bij het EU-Hof.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-EU-essentieel: Inbreukprocedures
ECER-dossier: Vervoer