Inlog Delegates Portal vanaf medio oktober via Multi Factor Authentication

Contentverzamelaar

Inlog Delegates Portal vanaf medio oktober via Multi Factor Authentication

Met de multi-factorauthenticatie (MFA) wordt een extra beveiligingslaag aangebracht die accounthouders op Delegates Portal helpt hun account te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

Delegates Portal is de one-stop shop voor onder meer diverse Rijksambtenaren die betrokken zijn bij het besluitvormingsproces van de Raad van de Europese Unie. In Delegates Portal zijn voor rijksambtenaren die daartoe een inlog hebben verkregen onder meer diverse relevante Raadsdocumenten in te zien.

Het secretariaat-generaal van de Raad is voornemens om vanaf 16 oktober 2023 het gebruik van Multi-Factor Authentication (MFA) via EU Login verplicht te stellen om toegang te krijgen tot zowel het delegatieportaal als de mobiele applicatie van de Raad van de EU.

Om te helpen bij het instellen en gebruiken van EU Login multi-factor authenticatie, is een uitgebreide gebruikershandleiding opgesteld, die hier toegankelijk is.

Meer informatie:
Delegates Portal: Accessibility
ECER-EU-essentieel: Informatievoorziening aan het Parlement