Inschrijving voor ECER-cursus ‘Europees recht op het internet’ geopend

Contentverzamelaar

Inschrijving voor ECER-cursus ‘Europees recht op het internet’ geopend

Het ECER organiseert in het najaar weer een cursus Europees recht op het internet. Deze cursus richt zich op (beleids)medewerkers van de Haagse kerndepartementen, die op interactieve wijze willen leren hoe zij snel relevante Europeesrechtelijke informatie kunnen vinden op het internet.

De cursus

De cursus ‘Europees recht op het internet’ wordt gegeven door de medewerkers van het Expertisecentrum Europees Recht (ECER) van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ECER staat ten dienste van de departementen en heeft tot doel om de expertise op het gebied van het Europees recht binnen de centrale overheid te bevorderen. Naast een informatieve website en een nieuwsbrief, verzorgt het ECER ook webinars en cursussen voor de doelgroep.

Tijdens de anderhalf uur durende cursus komen vragen aan de orde als:

  • Waar vind ik een voorstel van de Europese Commissie?
  • Wat is de stand van zaken in mijn dossier in Brussel?
  • Wie houden zich bij de ministeries bezig met het vrij verkeer van personen of met het mededingingsrecht?
  • Waar kan ik het rapport van de ICER over de Eurowob vinden?
  • Is er ook Europese rechtspraak over terroristen en de bevriezing van tegoeden en hoe kom ik daar achter?
  • Waar vind ik alle maatregelen op basis van een bepaalde verdragsbepaling?
  • Welke rechtspraak van het Hof is beschikbaar over een specifieke richtlijnbepaling?
  • Zijn er hulpmiddelen beschikbaar om literatuur te zoeken over een bepaalde Hof-uitspraak?
  • Welke andere Europese besluiten zijn over een bepaald onderwerp vastgesteld?

De opzet van de cursus is interactief. De cursisten krijgen uitleg over diverse websites en het vinden van informatie door middel van zoekopdrachten. Onder meer de informatie op de volgende websites komt daarbij aan de orde: Eur-lex, Curia (jurisprudentie), de website van de Raad, de website van de Commissie, de website van het Europees Parlement, het EU-Extranet en de ECER website. Na afloop van de cursus krijgen de deelnemers tevens een handzame toelichting over Europees recht op het internet mee.

Vanzelfsprekend bestaat er ook ruimte voor deelnemers om hun veelvoorkomende vragen bij het zoeken van Europeesrechtelijke informatie op het internet te stellen.

De cursus is primair toegankelijk voor medewerkers van de Haagse kerndepartementen. Ook rijks-trainees of -stagiair(e)s kunnen zich aanmelden. Belangstellenden kunnen een e-mail sturen naar djz-ecer@minbuza.nl met daarin vermelding van hun naam, e-mailadres, departement en afdeling waarvoor zij werkzaam zijn, alsmede eventuele vaste verhindermomenten gedurende de week. Zodra er minimaal 10 inschrijvingen binnen zijn zal er een moment worden vastgesteld en gecommuniceerd en wordt aan de hand van de op dat moment geldende Covid-maatregelen vastgesteld of de cursus op BZ zal plaatsvinden dan wel online zal worden georganiseerd.

Meer informatie:

  • ECER-website – Activiteiten - Cursus Europees recht op het internet