Jaarlijkse zwemwaterkwaliteitverslag toont positieve resultaten

Contentverzamelaar

Jaarlijkse zwemwaterkwaliteitverslag toont positieve resultaten

De beoordeling, die door het Europees Milieuagentschap (EEA) in samenwerking met de Europese Commissie is opgesteld, geeft aan waar deze zomer de schoonste badzones in Europa kunnen worden gevonden. Uit het zwemwaterverslag blijkt dat de meerderheid van de Europese zwemwaterlocaties in 2022 voldeed aan de strengste waterkwaliteitsnorm van de EU.

Het gaat om het verslag Beoordeling van de zwemwaterkwaliteit in 2022 van 9 juni 2023 waarbij tevens Landenverslagen en een Interactieve kaart werden gepubliceerd.

Uit het verslag blijkt dat de kwaliteit van de badzones aan de kust over het algemeen beter is dan die van de badzones in het binnenland. In 2022 werd 88,9 procent van de badzones aan de kust van de EU aangemerkt als van uitstekende kwaliteit, tegenover 79,3 procent van de badzones in het binnenland. In 2022 voldeed 95 procent van het zwemwater in Cyprus, Oostenrijk, Griekenland en Kroatië aan de (strengste) kwaliteitsnorm “uitstekend”. Daarnaast voldeden alle beoordeelde zwemwateren in Malta, Bulgarije, Roemenië, Slovenië en Luxemburg in 2022 ten minste aan de minimum- of “aanvaardbare” kwaliteit.  

Sinds de vaststelling van de zwemwaterrichtlijn in 2006 is het aandeel “uitstekende” locaties toegenomen en het aandeel locaties met een slechte waterkwaliteit is de afgelopen tien jaar afgenomen en is sinds 2015 stabiel. Hieruit blijkt dat het gezondheidsrisico van zwemmen in Europees zwemwater geleidelijk afneemt.

Dat de zwemwaterkwaliteit bij badplaatsen aan de kust over het algemeen beter is dan bij badplaatsen aan binnenwateren heeft te maken met de frequentere verversing en de hogere natuurlijke zuiveringscapaciteit van open kustwateren. Bovendien zijn veel van de badplaatsen aan de binnenwateren in Midden-Europa gelegen in relatief kleine meren en vijvers en in rivieren met een geringe stroming. In vergelijking met kustgebieden zijn deze binnenwateren kwetsbaarder voor kortstondige verontreiniging als gevolg van hevige regenval of droogte, vooral in de zomer.

Meer dan 1 800 van de Europese zwemwateren zijn gelegen in steden met meer dan 100 000 inwoners, voornamelijk in Griekenland, Frankrijk, Italië en Spanje. Zij zijn belangrijk voor de levenskwaliteit in steden en bieden voordelen voor het ecosysteem.

In het kader van de Europese Green Deal en het actieplan om de verontreiniging tot nul terug te brengen beoordeelt de Commissie momenteel of de zwemwaterrichtlijn nog steeds geschikt is om de volksgezondheid te beschermen en de waterkwaliteit te verbeteren, dan wel of de bestaande regels moeten worden verbeterd en gemoderniseerd, met name door rekening te houden met nieuwe parameters. 

De zwemwaterrichtlijn is een van de vele onderdelen van de EU-wetgeving op het gebied van waterbescherming. Deze wordt aangevuld door de kaderrichtlijn water, de richtlijn inzake milieukwaliteitsnormen, de grondwaterrichtlijn, de kaderrichtlijn mariene strategie en de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater.

Meer informatie over EU-regels voor zwemwaterkwaliteit is hier verkrijgbaar. Meer informatie over de herziening van de zwemwaterrichtlijn is hier verkrijgbaar.

Meer informatie:

Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Klimaat en Milieu- Waterkwaliteit