Jaarrapportage over de uitvoering van Schengen gepresenteerd

Contentverzamelaar

Jaarrapportage over de uitvoering van Schengen gepresenteerd

In de Staat van Schengen wordt teruggeblikt op de belangrijkste ontwikkelingen in het Schengengebied in 2023 en worden de prioriteiten voor 2024 benoemd.

Op 16 april 2024 bracht de Europese Commissie verslag en een factsheet uit over de Staat van Schengen in 2023 (zie voor meer informatie over Schengen evaluatie en monitoring ook deze websitepagina van de Europese Commissie). In het verslag stelt de Commissie tevens de prioriteiten voor 2024 vast. Uit de verslaglegging blijkt dat het Schengengebied is uitgegroeid tot 's werelds grootste ruimte waar vrij kan worden gereisd. Het Schengengebied garandeert soepel en veilig reizen voor een bevolking van bijna 450 miljoen mensen en is essentieel voor het concurrentievermogen van de Europese Unie.

In 2023 is Schengen sterk gebleven en blijft het de meest bezochte bestemming ter wereld. Er werden meer dan 10 miljoen Schengenvisa afgegeven en meer dan een half miljard passagiers bezochten het Schengengebied, waarmee 92 procent van het niveau van vóór de pandemie in 2019 werd bereikt. Dit heeft aanzienlijk bijgedragen aan de economie van de EU, aangezien toerisme bijna 10 procent bijdraagt aan het bbp van de EU en werkgelegenheid biedt aan ongeveer 22,6 miljoen mensen.

De Staat van Schengen 2024 (COM(2024) 173, zie rapport en bijlagen ook via website Commissie) brengt verslag uit over de verwezenlijkingen, uitdagingen en ontwikkelingen in het Schengengebied tijdens de periode 2023-2024. Uit het verslag blijkt dat de Schengenregels goed worden toegepast, hoewel er enkele lacunes zijn in de uitvoering. Het gaat bijvoorbeeld om:
- een versterkt wetgevingskader , waar moet worden gewerkt aan de invoering van de nieuwe maatregelen, waaronder politiesamenwerking, om de langdurige controles aan de binnengrenzen geleidelijk af te schaffen;
- een geïntegreerd Schengengovernancekader , waarvoor de Commissie zal blijven werken aan een volledigere gegevensanalyse in nauwe samenwerking met de EU-agentschappen en de lidstaten;
- en historische stappen om het Schengengebied te voltooien met Bulgarije en Roemenië, te beginnen met het opheffen van de controles aan de lucht- en zeegrenzen per 31 maart 2024. Voor het opheffen van de controles aan de landbinnengrenzen met Bulgarije en Roemenië is zal nog een besluit van de Raad moeten worden genomen.

Medio juni 2024 zal het Staat van Schengen rapport 2024 worden besproken tijdens de Raad Schengen, evenals het Commissievoorstel voor een Aanbeveling van de Raad over het de Schengencyclus 2024/2025 (COM(2024) 174).


Meer informatie:

Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier : Controles bij overschrijding grenzen
ECER-dossier : Uitbreiding EU