JRC publiceert verslag over hybride dreigingen als hulpmiddel bij verdediging van de democratie

Contentverzamelaar

JRC publiceert verslag over hybride dreigingen als hulpmiddel bij verdediging van de democratie

Het verslag biedt beleidsmakers een nieuwe methode met een model en aanbevelingen over hoe de volledige complexiteit van hybride bedreigingen op een efficiënte en gecoördineerde manier bestreden kunnen worden.

Het gaat om het verslag Hybrid threats: a comprehensive resilience ecosystem van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (Joint Research Centre (JRC)) van de Europese Commissie dat op 20 april 2023 werd gepresenteerd (zie ook website Europese Commissie).

Het "Comprehensive Resilience Ecosystem" (CORE)-model dient als strategisch dashboard voor beleidsmakers om te beslissen welke middelen, instrumenten en maatregelen moeten worden ingezet bij vijandige activiteiten op EU-, lidstaat- of operationeel niveau.

Het nieuwe model is opgesteld in samenwerking met het Europees Expertisecentrum voor de bestrijding van hybride bedreigingen (Hybrid CoE) en houdt rekening met interacties tussen verschillende lagen van de samenleving (bestuur, burgers, diensten, etc.) en verschillende niveaus (internationaal, nationaal en lokaal). Het helpt te laten zien hoe hybride bedreigingen democratieën uitdagen door verschillende soorten effecten op de verschillende elementen van het model te introduceren.

Het CORE-model kan worden beschouwd als een blauwdruk voor adaptief denken, die de EU-lidstaten helpt te begrijpen hoe zij - individueel of collectief - veerkracht kunnen bevorderen en hun manoeuvreerruimte kunnen vergroten wanneer zij het hoofd moeten bieden aan hybride dreigingen.

Het CORE-model moet EU-beleidsmakers gaan helpen als input voor het hybride instrumentarium van de EU, zoals gevraagd in het Strategisch kompas voor veiligheid en defensie (zie ook dit ECER-dossier). Zoals uiteengezet in de belangrijkste EU-strategieën, zoals de Mededeling over de EU-strategie voor de veiligheidsunie (zie ook dit ECER-bericht), worden landen geconfronteerd met een toenemende complexiteit van hybride dreigingen. Staats- en niet-overheidsactoren maken gebruik van hybride strategieën, waaronder cyberaanvallen, desinformatiecampagnes, rechtstreekse inmenging in verkiezingen en politieke processen, economische dwang en de instrumentalisering van illegale migratiestromen. In de Mededeling over de bijdrage van de Commissie aan de Europese defensie (uit februari 2022) wordt ook dringend opgeroepen tot een aanzienlijke versterking van de Europese weerbaarheid en verdediging tegen deze bedreigingen.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Digitalisering
ECER-dossier: Defensiesamenwerking