Kabinet steunt Commissie in rechtsstaatdialoog met Polen

Contentverzamelaar

Kabinet steunt Commissie in rechtsstaatdialoog met Polen

Het kabinet volgt de rechtsstatelijke ontwikkelingen in Polen op de voet en met aanzienlijke zorg. Het steunt de Europese Commissie in de dialoog met Polen over de “systemische bedreiging van de rechtsstaat”, die samenhangt met het effectief functioneren van het Constitutioneel Hof. Dat antwoordt het kabinet op vragen uit de Tweede Kamer.

Het gaat om het antwoord van Minister Koenders (Buitenlandse Zaken), mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie van 9 maart 2017 op vragen van de leden Van Nispen en Van Bommel (beiden SP) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie over de verdergaande ondermijning van de rechtsstaat en de democratie in Polen ( Vergaderjaar 2016-2017, Aanhangselnummer 1360).

Aan dit antwoord wordt het volgende ontleend.

Het kabinet volgt de rechtsstatelijke ontwikkelingen in Polen op de voet en met aanzienlijke zorg. In de brief aan de Kamer van 16 januari jl. (Kamerstuk 34 648, nr. 2) is uiteengezet dat aan het waarborgen van rechtsstatelijke principes in de EU groot belang wordt gehecht. Daarover is op 19 januari jl. met de kamer (Kamerstuk 34 648, nr. 3) verder gesproken en tijdens dit debat heeft het kabinet zijn benadering van dit onderwerp verder toegelicht en benadrukt dat inzet vereist blijft op EU niveau en in bilaterale contacten. In antwoord op de vraag 5 wordt op die benadering verder in gegaan.

De Europese Commissie heeft mede op basis van analyses van de Venetië Commissie, een “systemische bedreiging van de rechtsstaat” in Polen geconstateerd, die samenhangt met het effectief functioneren van het Constitutioneel Hof.

Op 21 december 2016 heeft de Europese Commissie nieuwe aanbevelingen gedaan, waarop de Poolse regering binnen de gestelde termijn (20 februari jl.) heeft gereageerd. Deze niet-openbare reactie van de Poolse regering wordt nu door de Europese Commissie bestudeerd.

De rol van de Europese Commissie in de dialoog met Polen verdient onze steun en wat het kabinet betreft zullen deze ontwikkelingen ook in de Raad aan de orde moeten komen.

Meer info: