Kabinet stuurt totaaloverzicht afspraken EU-informatievoorziening aan parlement

Contentverzamelaar

Kabinet stuurt totaaloverzicht afspraken EU-informatievoorziening aan parlement

Het kabinet heeft een overzicht van de afspraken betreffende de EU-informatievoorziening aan de beide kamers van het parlement gestuurd. Dit overzicht zal jaarlijks tijdens het algemeen overleg EU-informatievoorziening besproken en geëvalueerd worden.

Het gaat om de Kamerbrief met bijlagen van 13 juli 2020 (zie hier de Kamerbrief met bijlagen).

Aanleiding van deze brief zijn de nieuwe informatieafspraken inzake de informatievoorziening over Europese dossiers en onderhandelingen die tot stand zijn gekomen tijdens het algemeen overleg EU-informatievoorziening van 15 januari 2020. Tijdens dit overleg heeft het kabinet ten eerste toegezegd om, waar daar aanleiding en gelegenheid voor bestaat wordt, in aanvulling op de geannoteerde agenda voor Raadsbijeenkomsten een aanvullende geannoteerde agenda te sturen over actuele ontwikkelingen. Ten tweede zal een door het Europees Parlement ingenomen standpunt worden opgenomen in de geannoteerde agenda. Tot slot heeft het kabinet toegezegd de Kamer te blijven informeren over de uitvoering van de motie-Van der Lee (Kamerstuk 34808, nr. 19). Op grond van deze motie streeft het kabinet in Europees verband naar transparantie over de door lidstaten gekozen lidstaatopties.

Wegens deze nieuwe afspraken heeft de Tweede Kamer een geactualiseerd overzicht van de afspraken aan het kabinet verstuurd. In reactie hierop geeft het kabinet in de brief van 13 juli 2020 een toelichting op deze afspraken, zodat een totaaloverzicht ontstaat. Daarbij stelt het kabinet voor om dit totaaloverzicht van de afspraken jaarlijks tijdens het algemeen overleg EU-informatievoorziening met de Kamer te bespreken. Op deze manier wordt geëvalueerd of bestaande afspraken nog volstaan of dat er op grond van ontwikkelingen in de Unie nadere afspraken moeten worden gemaakt, zodat de Kamer in staat wordt gesteld haar taken zo goed mogelijk te vervullen.

Bij de brief zijn ook de sjablonen gevoegd voor de BNC-fiches over Commissie-mededelingen en wetgevingsvoorstellen

Opmerking verdient dat de afspraken betreffende de EU-informatievoorziening met de Tweede Kamer worden gemaakt, maar dat deze ook worden gebruikt voor de EU-informatievoorziening aan de Eerste Kamer. Daarom is een kopie van de brief ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Meer informatie:

•            ECER-website: informatievoorziening aan het parlement.