Kamerbrief over de Staat van de Unie 2024 verstuurd

Contentverzamelaar

Kamerbrief over de Staat van de Unie 2024 verstuurd

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft weer de jaarlijkse Staat van de Unie brief naar beide Kamers verstuurd. In de Staat van de Europese Unie presenteert het kabinet een visie op de Europese Unie en de Europese agenda van het komende jaar.

De Staat van de Unie 2024 kamerbrief van 1 december 2023 opent met een reflectie van het kabinet op de belangrijkste uitdagingen voor de EU in 2024. Vervolgens zet het kabinet zijn positie uiteen met betrekking tot de zes prioriteiten van de Europese Commissie: een Europese Green Deal, een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk, een economie die werkt voor de mensen, een sterker Europa in de wereld, de bevordering van de Europese levenswijze en een nieuwe impuls voor de Europese democratie.

Deze Staat van de Unie bevat tevens een appreciatie van het Commissiewerkprogramma voor 2024 (zie voor meer informatie over het werkprogramma ook dit ECER-bericht).

Meer informatie:
Kamerstukken Rijksoverheid
ECER-EU-essentieel: Staat van de Unie
ECER-bericht: Minister informeert beide Kamers over de Staat van de Unie 2023 (17 februari 2023)