Staat van de Unie

Staat van de Unie

Nederland

De 'Staat van de Europese Unie' is een jaarlijks document dat in februari wordt gepresenteerd aan het parlement. Tot 2013 werd de Staat tegelijk met de rijksbegroting op Prinsjesdag gepresenteerd. Het kabinet beschrijft daarin de Europese agenda vanuit Nederlands perspectief, waarbij de nadruk ligt op de toekomst: aan welke Europese dossiers kent het kabinet prioriteit toe en wat zal daarbij de inzet zijn?

Europese Unie

Sinds 2010 heeft ook de EU een 'Staat van de Unie'. Dit is een toespraak van de voorzitter van de Europese Commissie in het Europees Parlement. Zie voor de Staat van de Unie van september 2021 deze webpagina van de Europese Commissie.