Staat van de Unie

Staat van de Unie

Nederland

De 'Staat van de Europese Unie' is een jaarlijks document dat (meestal) in het voorjaar wordt gepresenteerd aan het parlement. Tot 2013 werd de Staat van de EU tegelijk met de rijksbegroting op Prinsjesdag gepresenteerd. Het kabinet beschrijft in de Staat van de Europese Unie de Europese agenda vanuit Nederlands perspectief, waarbij de nadruk ligt op de toekomst: aan welke Europese dossiers kent het kabinet prioriteit toe en wat zal daarbij de inzet zijn?

Europese Unie

Sinds 2010 heeft ook de EU een 'Staat van de Unie'. Dit is een toespraak van de voorzitter van de Europese Commissie in het Europees Parlement. Zie voor de Staat van de Unie van september 2021 deze webpagina van de Europese Commissie.

  • ECER-bericht - Staat van de Unie 2023 rede van Europese Commissievoorzitter: waar ging het over? (15 september 2023)
  • ECER-bericht - State of the Union 2022 toespraak: waar ging het over? (14 september 2022)