Kroatië treedt op 1 januari 2023 toe tot de Schengenzone

Contentverzamelaar

Kroatië treedt op 1 januari 2023 toe tot de Schengenzone

De Raad heeft op 8 december 2022 een besluit aangenomen over de volledige toepassing van het Schengenacquis in Kroatië. Met ingang van 1 januari 2023 worden de personencontroles aan de land- en zeegrenzen tussen Kroatië en de andere Schengenlanden opgeheven. De controles aan de binnengrenzen op luchthavens worden op 26 maart 2023 afgeschaft.

Sinds zijn toetreding tot de EU in 2013 past Kroatië delen van het Schengenacquis toe, onder meer voor controles aan de buitengrenzen, politiële samenwerking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS). De resterende delen van het Schengenacquis, waaronder de opheffing van de controles aan de binnengrenzen en bijbehorende maatregelen, konden pas ingaan na een unaniem besluit van de Raad. Daarvoor moet volgens de Schengenvaluatieprocedures eerst aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. In december 2021 concludeerde de Raad dat Kroatië aan de nodige voorwaarden voldeed (zie het persbericht van de Raad).

Op 8 december 2022 heeft de Raad besluit 2022/2451 vastgesteld. Het besluit voorziet in de volledige toepassing van het Schengenacquis in Kroatië. Met ingang van 1 januari 2023 worden de personencontroles aan de land- en zeegrenzen tussen Kroatië en de andere Schengenlanden opgeheven. De controles aan de binnengrenzen op luchthavens worden op 26 maart 2023 afgeschaft, aangezien dit moet samenvallen met de datums van de zomer- en winterdienstregeling van de Internationale Luchtvaartorganisatie.

Vanaf 1 januari 2023 zal Kroatië ook beginnen met de afgifte van Schengenvisa en zal het volledig gebruik kunnen maken van het Schengeninformatiesysteem.

Meer informatie: