Litouwen gaat ook over op de euro

Contentverzamelaar

Litouwen gaat ook over op de euro

De Raad heeft besloten Litouwen toe te laten tot de eurozone. Dit wegens de gunstige economische prestaties en de langdurig stabiele economie van Litouwen. Vanaf 1 januari zal de euro in negentien EU-landen wettig betaalmidel zijn.

Het gaat om Besluit 2014/509/EU van de Raad van 23 juli 2014 betreffende de aanneming van de euro door Litouwen op 1 januari 2015, PB L 228 van 31.7.2014, blz. 29–32.

De landen waar de euro geldt zijn België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Finland, Griekenland, Slovenië, Cyprus, Malta, Slowakije, Estland, Letland en Litouwen.

Het Raadsbesluit bevat een instructief overzicht van de eerdere besluitvorming over de invoering van de euro en de regelgeving inzake de deelnemende en niet-deelnemende landen.

Toen in 2002 de euro daadwerkelijk van start ging, werd in Nederland aan de hand van de eerste letters van de twaalf deelnemende landen een ezelsbruggetje gebruikt om ze te onthouden: Ding Flof Bibs.

Nu er negentien landen meedoen kan er misschien beter een ezelsbruggetje worden verzonnen om de negen niet-deelnemende landen te identificeren: Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden, Polen, Tsjechië, Hongarije, Bulgarije, Roemenië en Kroatië. Het ECER kijkt uit naar originele suggesties (DJZ-ECER@minbuza.nl).