Meerderheid van de Denen stemt voor deelname aan Europese defensiesamenwerking

Contentverzamelaar

Meerderheid van de Denen stemt voor deelname aan Europese defensiesamenwerking

Op 1 juni 2022 heeft de Deense bevolking in een referendum gestemd over deelname van Denemarken aan Europese defensiesamenwerking. Een meerderheid van de Denen heeft voor deelname gestemd. Na afronding van de interne besluitvorming zal Denemarken aan de andere lidstaten moeten mededelen dat zij niet langer een beroep wil doen op haar opt-out in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid van de EU. Denemarken kan dan deelnemen aan acties en besluiten van de EU op het gebied van defensiesamenwerking.

Op 1 juni heeft de Deense bevolking in een referendum gestemd over de vraag of Denemarken nauwer met de EU moet samenwerken op het gebied van defensie. Op dit moment neemt Denemarken nog niet deel (opt-out) aan besluiten en acties van de EU op het gebied van defensie.

66,87 procent van de Denen stemden voor nauwere samenwerking met de EU op het gebied van defensie, terwijl 33,13 procent van de Denen tegen stemden. 65,77 procent van de stemgerechtigden hebben hun stem uitgebracht bij het referendum.

De uitkomst van het referendum heeft tot gevolg van Denemarken kan deelnemen aan acties en besluiten van de EU op het gebied van defensiesamenwerking. Denemarken moet de andere EU-lidstaten wel eerst mededelen dat zij niet langer een beroep wil doen op haar opt-out in het kader van het GVDB. Die mededeling kan pas worden gedaan nadat interne besluitvorming is afgerond.

Meer informatie:

  • ECER-bericht – Denen stemmen binnenkort over Europese defensiesamenwerking