Denen stemmen binnenkort over Europese defensiesamenwerking

Contentverzamelaar

Denen stemmen binnenkort over Europese defensiesamenwerking

Denemarken zal in juni 2022 een referendum houden over de vraag of Denemarken nauwer met de EU moet samenwerken op het gebied van defensie. Op dit moment neemt Denemarken nog niet deel (opt-out) aan besluiten en acties van de EU op het gebied van defensie. Het referendum vindt plaats tegen de achtergrond van discussies in het Deense parlement over de versterking van de nationale veiligheid.

Achtergrond

De Deense opt-out op het gebied van defensiesamenwerking stamt uit 1992, toen de Denen het Verdrag van Maastricht hadden verworpen in een referendum. Nadat in het Besluit van Edinburgh (1992) uitzonderingsclausules (“opt-outs”) waren afgesproken met betrekking tot onder andere het EU-burgerschap, het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) en de Europese samenwerking op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken, werd het Verdrag van Maastricht alsnog aangenomen in een tweede referendum.

In Protocol nr. 21 bij het Verdrag van Lissabon is destijds geregeld dat Denemarken op een later tijdstip kan besluiten om alsnog deel te nemen aan Europese defensiesamenwerking in het kader van het GVDB (artikelen 5 en 7). Daarvoor is geen verdragswijziging nodig. Mochten de Denen bij het referendum “ja” stemmen, dan zal Denemarken mee kunnen doen met de acties en besluiten van de EU op het gebied van defensiesamenwerking. Denemarken moet de andere lidstaten wel mededelen dat zij niet langer een beroep wil doen op haar opt-out in het kader van het GVDB. 

De timing van het referendum heeft te maken met het conflict tussen Oekra ï ne en Rusland. Sinds de start van het conflict wordt in het Deense parlement gesproken over versterking van de nationale veiligheid. In die context kondigde de Deense premier Mette Frederiksen op zondag 6 maart 2022 het referendum over Europese defensiesamenwerking aan. Het referendum zal plaatsvinden op 1 juni 2022.

Meer informatie:

  • ECER-dossier – Defensiesamenwerking
  • ECER-bericht – Meerderheid Denen tegen meer JBZ-samenwerking (7 december 2015)
  • ECER-bericht – Denen stemmen over meer Europese JBZ-samenwerking (26 augustus 2015)