Miljoen handtekeningen voor Europees burgerinitiatief verzameld

Contentverzamelaar

Miljoen handtekeningen voor Europees burgerinitiatief verzameld

Het kan het eerste succesvolle Europees burgerinitiatief worden: het initiatief “water is een mensenrecht” verzet zich tegen de privatisering van de watervoorziening. Tien maanden na de inwerkingtreding van de regelgeving voor het Europees burgerinitiatief heeft de organisatie Right2Water meer dan één miljoen handtekeningen verzameld.

Met het Europees burgerinitiatief kunnen burgers een onderwerp op de agenda van de Europese Commissie zetten. Het initiatief van Right2Water beoogt te voorkomen dat een voorstel voor een richtlijn voor privatisering van de waterdiensten doorgang zal vinden. De initiatiefnemers verzoeken de Commissie tevens een voorstel voor wetgeving te doen waarin het recht op toegang tot water en sanitaire voorzieningen is opgenomen.

Met de inzameling van één miljoen handtekeningen is de eerste grote stap gezet, maar het voorgeschreven quorum moet nog bereikt worden. Het initiatief moet ondertekend worden door een minimum aantal burgers uit ten minste zeven lidstaten. Het merendeel van de handtekeningen is in Oostenrijk en Duitsland verzameld, waar het voorstel voor privatisering van de watervoorziening veel aandacht krijgt in de media. De eenjarige termijn voor de verzameling van steunbetuigingen loopt ─ na verlenging ─ in november af. De lidstaten moeten de steunbetuigingen controleren en daarna kan het initiatief worden ingediend bij de Europese Commissie. Indien de initiatiefnemers erin slagen het quorum te halen, zal de Commissie hen uitnodigen voor besprekingen en krijgen zij de kans het initiatief te presenteren tijdens een parlementaire hoorzitting. Het blijft echter vrij voor de Commissie om (niet) in te stemmen met het initiatief.

Voor de lijst van lopende initiatieven, klik hier.

Zie hier en hier voor meer informatie.