Moldavië treedt toe tot EU Civiele beschermingsmechanisme

Contentverzamelaar

Moldavië treedt toe tot EU Civiele beschermingsmechanisme

De EU-commissaris voor crisisbeheersing en de minister van Binnenlandse Zaken van Moldavië hebben een belangrijke stap genomen om Moldavië te laten toetreden tot de basis van het rampenrisicobeheerssysteem van de EU, het EU-mechanisme voor civiele bescherming.

Het gaat om de eind september 2023 door de EU en Moldavië ondertekende overeenkomst waarbij Moldavië lid wordt van- en een deelnemende staat wordt aan het EU-mechanisme voor civiele bescherming (zie voor meer informatie ook de website van de Commissie).  Zodra de overeenkomst door Moldavië is geratificeerd, wordt deze voorlopig van toepassing tot de volledige inwerkingtreding ervan op 1 januari 2024.

Het EU-mechanisme voor civiele bescherming is gebaseerd op samenwerking en solidariteit. Hierdoor kunnen staten hulp bieden aan een andere staat wanneer deze door een ramp wordt getroffen. Moldavië heeft gebruik gemaakt van het EU-mechanisme voor civiele bescherming om het hoofd te bieden aan de grootschalige ontheemding als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne. Eerder dit jaar heeft zette de EU al uit haar rescEU-energiereserve 36 stroomgeneratoren in voor 30 ziekenhuizen in heel Moldavië. Daarnaast heeft de EU Moldavië ook gesteund met 48 miljoen euro aan humanitaire hulp sinds het begin van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne.

Als volwaardig lid van het EU-mechanisme voor civiele bescherming zal Moldavië niet alleen onmiddellijke steun kunnen ontvangen, maar via het mechanisme ook hulp kunnen sturen naar landen die worden getroffen door -door de mens veroorzaakte- rampen of natuurrampen. Dit moet leiden tot een sterkere en beter gecoördineerde reactie op crises in Europa en de rest van de wereld.

Achtergrond
Het EU-mechanisme voor civiele bescherming heeft tot doel de samenwerking tussen de EU-landen en 10 deelnemende landen (IJsland, Noorwegen, Servië, Noord-Macedonië, Montenegro, Turkije, Bosnië en Herzegovina, Albanië, Oekraïne en sinds kort Moldavië) op het gebied van civiele bescherming te versterken om de preventie van, paraatheid voor en respons op rampen te verbeteren.

Wanneer een noodsituatie de responscapaciteiten van een land in Europa en daarbuiten overstijgt, kan het via het mechanisme om bijstand vragen. De Europese Commissie speelt een sleutelrol bij het coördineren van de wereldwijde respons op rampen. Sinds de start in 2001 heeft het EU-mechanisme voor civiele bescherming gereageerd op 700 verzoeken om bijstand binnen en buiten de EU.

Sinds het begin van de Russische oorlog tegen Oekraïne zijn vele mensen naar Moldavië gevlucht en er zijn inmiddels veel Oekraïense vluchtelingen geherbergd. 18 EU-lidstaten en Noorwegen hebben Moldavië hulp in natura geboden via het EU-mechanisme voor civiele bescherming. Het gaat onder meer om onderdak, medische hulp, voedsel en energie. Daarnaast financiert de EU humanitaire projecten in Moldavië ter ondersteuning van kwetsbare vluchtelingen uit Oekraïne, lokale gezinnen die hen opvangen en kwetsbare Moldaviërs in nood.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Solidariteit- EU mechanisme voor civiele bescherming