Namen beoogd EU-leiders bekend

Contentverzamelaar

Namen beoogd EU-leiders bekend

Tijdens een bijeenkomst van de Europese Raad die maar liefst drie dagen heeft geduurd, zijn de regeringsleiders het eens geworden over de beoogde nieuwe leiders van de EU instellingen. Mochten de kandidaten bevestigd worden dan zullen de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank voor het eerst door vrouwen worden geleid. Het zal bovendien voor het eerst zijn dat een Duitser voorzitter van de Commissie zal worden, als het Europees Parlement met de kandidate instemt. De Belg Charles Michel wordt voorzitter van de Europese Raad, als voorzitter van de Commissie wordt Ursula von der Leyen voorgesteld, de Spanjaard Josip Borrell als Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Française Christine Lagarde als voorzitter van de Europese Centrale Bank.

In de bijeenkomst van de van 30 juni tot en met 2 juli is Charles Michel als de nieuwe voorzitter van de Europese Raad verkozen voor de periode van 1 december 2019 tot en met 31 mei 2022. Het mandaat van 2,5 jaar van de voorzitter van de Europese Raad kan eenmaal worden verlengd. De Europese Raad nam ook met instemming kennis van het besluit van de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten die de euro als munt hebben om Charles Michel te benoemen tot voorzitter van de Eurotop voor dezelfde periode.

De Europese Raad nam het besluit aan waarmee Ursula von der Leyen aan het Europees Parlement wordt voorgedragen voor het ambt van voorzitter van de Europese Commissie. De voorgedragen kandidaat zal bij meerderheid van de leden van het Europees Parlement moeten worden verkozen. Hiermee is afgeweken van de door het Europees Parlement voorgestelde Spitzenkandidaten. Op 16 juli zal zij zich aan het Europees Parlement voorstellen en zal deze over haar benoeming stemmen. Het is de verwachting dat Von der Leyen Frans Timmermans en Margrethe Vestager tot belangrijkste vice-voorzitters van de Europese Commissie zal benoemen.

Voor de Europese Raad is Josep Borrell Fontelles de juiste kandidaat voor het ambt van hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. Deze benoeming vereist de instemming van de nieuwgekozen voorzitter van de Commissie.

Voordat de Europese Raad kan overgaan tot de formele benoeming, zullen de voorzitter van de Commissie, de hoge vertegenwoordiger en de andere leden van de Commissie gezamenlijk het onderwerp vormen van een stemming in het Europees Parlement. Hun ambtstermijn is 5 jaar vanaf het einde van de termijn van de huidige Commissie tot en met 31 oktober 2024.

De Europese Raad stelt Christine Lagarde als kandidaat voor als president van de Europese Centrale Bank (ECB). De Europese Raad zal een formeel besluit over de benoeming nemen op basis van een aanbeveling van de Raad, na raadpleging van het Europees Parlement en de Raad van bestuur van de ECB. De ambtstermijn van de president van de ECB bedraagt 8 jaar en is niet verlengbaar.