Nederland doet gewijzigde aanvraag voor Herstelplan met een toevoeging voor energie-efficiency

Contentverzamelaar

Nederland doet gewijzigde aanvraag voor Herstelplan met een toevoeging voor energie-efficiency

Nederland heeft een verzoek ingediend bij de Europese Commissie om het eerder ingediende Nederlandse herstel- en veerkrachtplan te wijzigen. Nederland wil daaraan nu ook een REPowerEU-hoofdstuk toevoegen.

Het begin juli 2023 door Nederland bij de Europese Commissie voorgestelde REPowerEU-hoofdstuk omvat één nieuwe hervorming en één nieuwe investering. De investering betreft een opschaling van een bestaande maatregel die al in het oorspronkelijke plan is opgenomen op het gebied van energie-efficiëntie. Bedrijven en huishoudens zouden moeten kunnen profiteren van deze subsidieregeling voor het nemen van energiebesparende maatregelen, zoals de aanschaf van warmtepompen, muur-, glas- en dakisolatie en zonneboilers. De hervorming betreft maatregelen om de congestie van het elektriciteitsnet aan te pakken en de uitbreiding ervan te vergemakkelijken. De hervorming is ook bedoeld om de coördinatie van overheidsinvesteringen in het elektriciteitsnet te verbeteren, zodat deze beter kunnen worden geprioriteerd, en om de vergunningverlening voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie te vereenvoudigen om het bouwproces te versnellen.

Tegelijkertijd heeft Nederland ook gevraagd om drie maatregelen te herzien, waaronder de investering in emissievrije vrachtschepen voor de binnenvaart en de installatie van intelligente wegkantstations.

Het verzoek van Nederland om het plan te wijzigen is gebaseerd op de noodzaak om rekening te houden met de hoge inflatie in 2022, alsmede met problemen in de toeleveringsketen en technologische vooruitgang.

Het REPowerEU-hoofdstuk van Nederland wordt gefinancierd met 455 miljoen euro aan subsidies. Nederland heeft ook verzocht om een deel van de Brexit Adjustment Reserve (BAR), ten bedrage van 280 miljoen euro, over te hevelen naar het Herstel- en veerkrachtplan. Door deze overheveling wordt het ingediende gewijzigde plan in totaal meer dan 5,4 miljard euro waard. Oorspronkelijk bedroeg de waarde 4,7 miljard euro.

Het is nu aan de Europese Commissie om te beoordelen of het gewijzigde plan nog steeds voldoet aan de beoordelingscriteria van de RRF-verordening (EU-Verordening 2021/241). Als de beoordeling van de Commissie positief is, zal de Commissie een voorstel indienen voor een gewijzigd uitvoeringsbesluit van de Raad om de wijzigingen in het Nederlandse plan te kunnen verwerken. De Raad heeft dan maximaal vier weken de tijd om de beoordeling van de Commissie goed te keuren.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-bericht: Europese Commissie beoordeelt het Nederlandse Herstel- en veerkrachtplan positief (12 september 2022)

ECER-bericht : Nederland dient officieel Veerkracht- en herstelplan in bij de Europese Commissie (15 juli 2022)