Nederland niet meer autonoom in het vreemdelingenrecht

Contentverzamelaar

Nederland niet meer autonoom in het vreemdelingenrecht

Nederland kan de grenzen van het vreemdelingenrecht niet meer autonoom vaststellen. Politieke partijen die een restrictief immigratiebeleid willen, zijn zich hiervan onvoldoende bewust. Dat concludeert prof.mr. Peter Rodrigues in zijn oratie naar aanleiding van zijn benoeming tot hoogleraar Immigratierecht aan de Universiteit Leiden.

Bij het maken van immigratiebeleid heeft Nederland zich te houden aan EU-verdragen en mensenrechtenverdragen. Als Nederland zich hieraan wil onttrekken, kan dat alleen door het opzeggen van het EU-lidmaatschap, zo vindt Rodrigues.

Naast dit juridische argument is hij ook van mening dat een restrictief immigratiebeleid onnodig is. Door de vergrijzing heeft Nederland vanaf ongeveer 2020 behoefte aan een instroom van 100.000 immigranten per jaar. Nederland heeft volgens Rodrigues juist belang bij immigratie.