Nederland ontvang met redenen omkleed advies over Energieprestaties van Gebouwen

Contentverzamelaar

Nederland ontvang met redenen omkleed advies over Energieprestaties van Gebouwen

IP/06/1377

Brussel, 12 oktober 2006

Energieprestaties van gebouwen: de Europese Commissie zendt met redenen omklede adviezen naar negen lidstaten

De Europese Commissie heeft vandaag met redenen omklede adviezen - de laatste stap voordat een formele klacht bij het Hof van Justitie aanhangig wordt gemaakt – gezonden aan Oostenrijk, België, Tsjechië, Finland, Luxemburg, Nederland, Slowakije, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, wegens het niet aanmelden van voldoende nationale uitvoeringsmaatregelen overeenkomstig de richtlijn inzake energieprestaties van gebouwen van 2002[1]. Doel van die richtlijn is het energieverbruik in gebouwen te verminderen door de lidstaten te verplichten minimumnormen voor energieprestaties te bepalen en deze toe te passen op nieuwe gebouwen en grote bestaande gebouwen. Zij vormt daarmee een belangrijk onderdeel van de EU-wetgeving met het oog op het verbeteren van de algemene energie-efficiency.
Aanleiding tot het optreden van de Commissie is de ontoereikende informatie die door de lidstaten in kwestie is verstrekt, na de eerste brieven wegens niet-aanmelding van uitvoeringsmaatregelen die de Commissie in februari van dit jaar heeft verzonden. De Commissie onderzoekt nu de informatie die zij heeft ontvangen van vijf andere lidstaten, die in juni dit jaar soortgelijke met redenen omklede adviezen hebben ontvangen. Als er binnen twee maanden geen bevredigende antwoorden op de met redenen omklede adviezen worden gegeven, kan de Commissie deze zaken aanhangig maken bij het Hof van Justitie.

Zodra de lidstaten de minimumnormen voor energieprestaties hebben vastgelegd, zullen deze moeten worden vermeld op energiecertificaten, die in feite een soort labels voor gebouwen zijn, vergelijkbaar met die op huishoudapparaten. Gebouwencertificaten zijn echter veel gedetailleerder en gaan voor bestaande gebouwen vergezeld van advies over de wijze waarop de energieprestaties kunnen worden verbeterd, evenals informatie over de investeringskosten en de ver moedelijke terugverdientijd van de investeringen. Voorts moeten de lidstaten ervoor zorgen dat de verwarmings- en airconditioningsinstallaties regelmatig worden geïnspecteerd om nog betere prestaties mogelijk te maken.

De lidstaten dienden de richtlijn inzake de energieprestaties van gebouwen tegen 4 januari van dit jaar ten uitvoer te hebben gelegd.