Nederland ontvangt aanmaning voor te late omzetting van Richtlijn digitale instrumenten en processen in het vennootschapsrecht

Contentverzamelaar

Nederland ontvangt aanmaning voor te late omzetting van Richtlijn digitale instrumenten en processen in het vennootschapsrecht

Naast Nederland zijn tien andere lidstaten aangemaand voor de late omzetting van richtlijnbepalingen over onder meer grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over onbekwaam verklaarde bestuurders van vennootschappen en over machineleesbaarheid van vennootschapsdocumenten in de ondernemingsregisters.

In juni 2019 is bij Richtlijn 2019/1151 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht de Richtlijn (EU) 2017/1132 gewijzigd en zijn er nieuwe bepalingen vastgesteld voor het gebruik van digitale instrumenten en processen in het vennootschapsrecht. Richtlijn 2019/1151 introduceert nieuwe regels die de vennootschapsrechtelijke processen in de hele EU digitaliseren, zoals de volledige online registratie van vennootschappen en bijkantoren van vennootschappen, online procedures tussen vennootschappen en ondernemingsregisters, en uitwisseling van informatie tussen ondernemingsregisters. De richtlijn moest uiterlijk op 1 augustus 2021 zijn omgezet, hetgeen een aantal lidstaten ook is gelukt.

Sommige lidstaten verzochten de Europese Commissie eerder om een verlenging van de termijn met een jaar vanwege de vertragingen bij de omzetting als gevolg van de Covid-pandemie. Voor sommige bepalingen uit de richtlijn, die technisch complexere tenuitvoerlegging vereisten, was bovendien de omzettingstermijn langer, namelijk 1 augustus 2023. Deze bepalingen omvatten bijvoorbeeld regels inzake grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over onbekwaam verklaarde bestuurders van vennootschappen en machineleesbaarheid van vennootschapsdocumenten in de ondernemingsregisters.

Een elftal lidstaten, waaronder Nederland, hebben voor de uiterste datum van 1 augustus 2023 geen volledige nationale maatregelen tot omzetting van die resterende bepalingen van de richtlijn aangemeld en hebben daarom op 29 september 2023 een aanmaningsbrief van de Europese Commissie ontvangen. De andere lidstaten betreffen: Oostenrijk, Bulgarije, Denemarken, Griekenland, Cyprus, Luxemburg, Malta, Portugal, Finland en Zweden. De lidstaten hebben nu twee maanden de tijd om te antwoorden op de aanmaning en om aan de omzetting te voldoen. Anders heeft de Commissie de mogelijkheid om een met redenen omkleed advies te sturen.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Inbreukprocedures
ECER-dossier: Digitalisering