Nederland ontvangt aanmaningsbrief van Commissie over omzetting EU-regels ter bestrijding van fraude tegen Uniebegroting

Contentverzamelaar

Nederland ontvangt aanmaningsbrief van Commissie over omzetting EU-regels ter bestrijding van fraude tegen Uniebegroting

De Commissie is van mening dat Estland, Hongarije, Malta en Nederland de EU-regels betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt, onjuist omzetten.

Het gaat om richtlijn (EU) 2017/1371 die uiterlijk 6 juli 2019 had moeten worden omgezet in nationaal recht. De aanmaningsbrief van de Commissie aan   Nederland ( INFR(2022)2015 ) spreekt Nederland aan op de onjuiste omzetting van de EU-regels uit deze richtlijn.

De betreffende EU-regels, die deel uitmaken van de bredere strategie voor fraudebestrijding van de Europese Commissie, beschermen de EU-begroting door de definities, sancties, bevoegdheidsregels en verjaringstermijnen in verband met fraude en andere strafbare feiten die de financiële belangen van de EU schaden, te harmoniseren.

De door de Commissie geconstateerde problemen hebben voornamelijk betrekking op de omzetting van de bepalingen van de richtlijn betreffende de bepaling van strafbare feiten (fraude, corruptie en wederrechtelijke toe-eigening), sancties en verjaringstermijnen. Een correcte omzetting van deze regels door de lidstaten is noodzakelijk om het  Europees Openbaar Ministerie  in staat te stellen doeltreffend te rechercheren en te vervolgen.

Het besluit van de Commissie om de aanmaningsbrieven te versturen volgt op andere aanmaningsbrieven aan Finland, Griekenland, Kroatië, Letland, Luxemburg, Portugal, Roemenië en Spanje in  december 2021 , en aan België, Cyprus, Slovenië, Slowakije en Zweden in  februari 2022  wegens niet-naleving van de richtlijn. Daarnaast heeft de Commissie ook besloten de inbreukprocedure te sluiten die in september 2019 tegen Oostenrijk was ingeleid, omdat het toen de omzettingsmaatregelen voor deze richtlijn niet naar behoren had meegedeeld.

De betrokken lidstaten die een aanmaningsbrief ontvingen hebben nu twee maanden de tijd om te reageren op de argumenten van de Commissie. Als de Commissie geen bevredigend antwoord ontvangt, kan zij besluiten een met redenen omkleed advies uit te brengen.

Meer informatie
Inbreukenpakket Europese Commissie mei 2022
ECER-EU-essentieel: inbreukprocedures
ECER-dossier: Begroting- fraudebestrijding