Nederlands kabinet positief over concept-onderhandelingsraamwerken voor Albanië en Noord-Macedonië

Contentverzamelaar

Nederlands kabinet positief over concept-onderhandelingsraamwerken voor Albanië en Noord-Macedonië

Het Nederlandse kabinet verwelkomt de koppeling tussen het openen van nieuwe hoofdstukken in het toetredingsproces en de vooruitgang op het gebied van de rechtsstaat. Daarnaast wordt de mogelijkheid om de onderhandelingen te stoppen of te pauzeren bij onvoldoende vooruitgang op fundamentele terreinen door het kabinet gezien als een positieve ontwikkeling. Tevens kan het kabinet zich vinden in de conclusies van de Commissie over de hervormingen in Albanië en Noord-Macedonië.

Het gaat om de Kabinetsappreciatie over de onderhandelingsraamwerken voor Albanië en Noord-Macedonië van 4 september 2020.

Het Nederlandse kabinet is van mening dat de concept-raamwerken voor Albanië en Macedonië een goede basis vormen voor bespreking in de Raad. Het kabinet benadrukt dat hervormingen op rechtsstaatterrein een nog centralere plaats in het toetredingsproces heeft gekregen. Zonder voldoende stappen op het rechtsstaatterrein worden er geen andere hoofdstukken in de onderhandelingen geopend. Het onderdeel rechtsstaat maakt deel uit van het cluster Fundamentals. Het cluster Fundamentals is voor Nederland van essentieel belang en omvat onder meer de mensenrechten, veiligheid en de regels inzake openbare aanbestedingen en financiële (overheids-)controle.

Ook verwelkomt het Nederlandse kabinet de grote nadruk op conditionaliteit. In dit verband is voortgang afhankelijk gemaakt van de implementatie van afgesproken hervormingen. De concept-onderhandelingsraamwerken benoemen ook expliciet de sanctiemogelijkheden bij niet-naleving van gemaakte afspraken. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het onderhandelingsproces wordt stopgezet of gepauzeerd. Tevens vindt het Nederlandse kabinet het een positieve ontwikkeling dat een onderscheid is gemaakt tussen het onderhandelingsraamwerk voor Albanië en Noord-Macedonië. De landen moeten op hun eigen merites worden beoordeeld. In verband met Noord-Macedonië wordt bijvoorbeeld het belang van goede relaties met de buurlanden onderstreept.

Tenslotte kan het Nederlandse kabinet zich vinden in de conclusies van de Europese Commissie in twee non-papers over de voortgang van de hervormingen in Albanië en Macedonië. Beide landen zijn zich ondanks de Covid-19-crisis blijven inzetten voor hervormingen. Met betrekking tot Albanië wordt verdere voortgang verwacht met betrekking tot electorale hervormingen, het functioneren van het Constitutioneel Hof en het versterken van de strijd tegen corruptie en misdaad.

Meer informatie