Nieuw actieplan met maatregelen om de strijdkrachten sneller en beter over de grenzen heen te laten bewegen

Contentverzamelaar

Nieuw actieplan met maatregelen om de strijdkrachten sneller en beter over de grenzen heen te laten bewegen

Het nieuwe actieplan voor militaire mobiliteit zal de strijdkrachten met name helpen beter, sneller en op passende schaal te reageren op crises aan de grenzen van de EU en daarbuiten. Het zal daarnaast het vermogen van de EU om de lidstaten en partners te ondersteunen bij het vervoer van troepen en hun uitrusting vergroten. Verder beoogt het actieplan de samenwerking met de NAVO te versterken en de connectiviteit en dialoog met belangrijke partners te bevorderen.

Achtergrond

Het eerste actieplan voor militaire mobiliteit werd in 2018 gelanceerd om het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid van de EU te versterken. Het moest zorgen voor snelle en naadloze verplaatsingen van troepen en militair materieel en middelen – ook op korte termijn en op grote schaal – binnen en buiten de EU. Het heeft volgens de Commissie bijgedragen tot de totstandbrenging van een goed verbonden netwerk, met kortere reactietijden en geschikte, veilige en veerkrachtige vervoersinfrastructuur en -vermogens.

Het nieuwe actieplan voor militaire mobiliteit, dat op 10 november 2022 werd gepresenteerd, komt tegemoet aan de oproep in het strategisch kompas (2022) om de mobiliteit van onze strijdkrachten binnen en buiten de EU na de militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne te verbeteren. Deze dringende behoefte kwam ook tot uiting in de gezamenlijke mededeling over lacunes op het gebied van defensie-investeringen van juni 2022.

Het nieuwe actieplan

Het nieuwe actieplan voor militaire mobiliteit voor de periode 2022-2026 bouwt voort op de resultaten van het eerste actieplan uit 2018 en omvat:

  • het in kaart brengen van mogelijke leemten in de infrastructuur, als basis voor toekomstige acties om prioriteit te geven aan verbeteringen en om de eisen inzake de brandstoftoeleveringsketen te integreren, teneinde grootschalige verplaatsingen van strijdkrachten op korte termijn te ondersteunen;
  • digitalisering van administratieve processen in verband met douanelogistiek en systemen voor militaire mobiliteit;
  • maatregelen om de vervoersinfrastructuur te beschermen tegen cyberaanvallen en andere hybride dreigingen;
  • het bevorderen van de toegang tot strategische transportvermogens en het maximaliseren van synergieën met de civiele sector om de mobiliteit van de strijdkrachten te vergroten, met name in de lucht en op zee;
  • verbetering van de energie-efficiëntie en klimaatbestendigheid van de vervoerssystemen;
  • versterking van de samenwerking met de NAVO en belangrijke strategische partners, zoals de VS, Canada en Noorwegen, en bevordering van de connectiviteit en dialoog met regionale partners en uitbreidingslanden, zoals Oekraïne, Moldavië en de landen van de Westelijke Balkan.

Om te zorgen voor een goed verbonden, geschikt en veilig netwerk voor militaire mobiliteit ondersteunt de Europese Commissie het actieplan met financieringsinstrumenten zoals de Connecting Europe Facility (financiering van vervoersinfrastructuurprojecten voor tweeërlei gebruik) en het Europees Defensiefonds (ter ondersteuning van de ontwikkeling van interoperabele logistieke en digitale systemen).

Meer informatie: