Nieuwe drempelwaarden Europees aanbesteden 2024-2025 gepubliceerd

Contentverzamelaar

Nieuwe drempelwaarden Europees aanbesteden 2024-2025 gepubliceerd

De nieuwe drempelwaarde voor overheidsopdrachten voor werken stijgt van momenteel 5 382 000 euro naar 5 538 000 euro. Voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten van centrale overheden gaat de drempelwaarde van momenteel 140 000 euro naar 143 000 euro.

Het gaat om de op 16 november 2023 in het Publicatieblad van de EU (L 2023/2495) gepubliceerde Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2495 met de nieuwe drempelwaarden die zullen gelden vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025.

De Europese drempelwaarden worden iedere twee jaar ‘herrijkt’, waarbij de toepasselijke tegenwaarde in euro’s opnieuw wordt vastgesteld.

Volgens de Gedelegeerde verordening bedragen met ingang van 1 januari 2024 de drempelwaarden, genoemd in respectievelijk artikel 4 en artikel 13 van Aanbestedingsrichtlijn 2014/24 het volgende:

Artikel 4 (drempelbedragen) van de richtlijn wordt als volgt gewijzigd:

  1. in punt a) (overheidsopdrachten voor werken) wordt de nieuwe drempelwaarde 5 538 000 euro;
  2. in punt b) (overheidsopdrachten voor leveringen en diensten gegund door centrale overheidsinstanties) wordt de nieuwe drempelwaarde 143 000 euro;
  3. in punt c) (overheidsopdrachten voor leveringen en diensten gegund door niet centrale overheidsinstanties) wordt de nieuwe drempelwaarde 221 000 euro.

In artikel 13 (door aanbestedende diensten gesubsidieerde opdrachten van de richtlijn) wordt de eerste alinea als volgt gewijzigd:
a) in punt a) (genoemde opdrachten voor werken die voor meer dan 50 procent rechtstreeks door aanbestedende diensten worden gesubsidieerd) wordt de nieuwe drempelwaarde 5 538 000 euro;
b) in punt b) (opdrachten voor diensten die voor meer dan 50 procent rechtstreeks door aanbestedende diensten worden gesubsidieerd) wordt de nieuwe drempelwaarde 221 000 euro.

Ook werd op 16 november in het Publicatieblad gepubliceerd: Gedelegeerde verordening 2023/2496 met de nieuwe drempelwaarden voor richtlijn 2014/25 (speciale sectoren opdrachten), Gedelegeerde verordening 2023/2497 met de nieuwe drempelwaarden voor richtlijn 2014/23 (concessierichtlijn), Gedelegeerde verordening 2023/2510 met de nieuwe drempelwaarden in het kader van de Rechtsbeschermingsrichtlijn aanbesteden 2009/81 en Mededeling C/2023/902 met de tegenwaarden in nationale valuta.

 

Meer informatie:

Publicatieblad EU
PIANOo: Drempelbedragen Europees aanbesteden
ECER-dossier: Aanbestedingen