Nieuwe EU-regels aanbestedingen en concessies treden in werking

Contentverzamelaar

Nieuwe EU-regels aanbestedingen en concessies treden in werking

De definitieve teksten van de EU-richtlijnen inzake aanbestedingen en concessies zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en treden op 17 april a.s. in werking. Daarna krijgen de lidstaten twee jaar om de richtlijnen in nationale wetgeving om te zetten. Voor het elektronisch aanbesteden komen daar nog dertig maanden bij.

Het gaat om Publicatieblad L 94 van 28 maart 2014. Daarin zijn de volgende richtlijnen gepubliceerd:

·         Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten

·         Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG

·         Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG.

Het doel van de nieuwe richtlijnen is om de huidige aanbestedingsregels uit 2004 te vereenvoudigen en te moderniseren. Dit doel wordt onder meer bereikt door verhoging van de flexibiliteit van aanbestedingsprocedures. Zo kan er onder de nieuwe richtlijn voor ‘klassieke’ overheidsopdrachten gemakkelijker overgestapt worden op de onderhandelingsprocedure met bekendmaking en de concurrentiegerichte dialoog; twee typen procedure die meer flexibiliteit bieden dan de standaard openbare en niet-openbare aanbestedingsprocedure.

Het bevorderen van innovatie is een speerpunt van de nieuwe richtlijnen. Lidstaten krijgen in dat verband de mogelijkheid om het ‘innovatiepartnerschap’ als nieuw type procedure voor innovatieve aanbestedingen te implementeren. Aanbestedende diensten worden aangemoedigd zo vaak mogelijk ‘varianten’ toe te laten in concrete aanbestedingen.

De nieuwe richtlijnen kennen een pakket aan maatregelen gericht op bevordering van deelname van het MKB en startende ondernemingen aan aanbestedingsprocedures. Dit streven kennen we nationaal al uit de Aanbestedingwet 2012 en de Gids Proportionaliteit.

Ook bieden de nieuwe richtlijnen instrumenten om de strategische doelstellingen van Europa 2020 te halen. Denk daarbij aan maatschappelijke doelen op het gebied van milieubescherming, arbeidsomstandigheden, toegankelijkheid voor gehandicapten en sociale aspecten.(bron:LA)

Lees hier ons eerdere bericht over de vaststelling van dit aanbestedingspakket.

Lees hier een FAQ van de Commissie over concessie-overeenkomsten en een FAQ over de algemene aanbestedingsrichtlijn.

Lees hier de samenvatting van Pianoo.