Nieuwe procedureafspraken voor voordracht van Nederlandse kandidaat-rechters voor EU-Hof en EHRM

Contentverzamelaar

Nieuwe procedureafspraken voor voordracht van Nederlandse kandidaat-rechters voor EU-Hof en EHRM

De nieuwe procedureafspraken vervangen de afspraken uit 2000, die toe waren aan actualisatie. De belangrijkste wijzigingen in de procedure worden toegelicht in een Kamerbrief.

In de kern blijft voor alle voordrachten de procedure hetzelfde. Als een vacature ontstaat, vindt een publieke werving plaats. Een onafhankelijke aanbevelingscommissie beoordeelt de kandidaten op hun geschiktheid en doet een aanbeveling van drie kandidaten. Op basis van deze aanbeveling draagt de Ministerraad c.q. Rijksministerraad een voordracht aan de betreffende Europese organisatie.

In de Kamerbrief van 4 juli 2023 is een toelichting en meer achtergrond informatie opgenomen over de geactualiseerde procedure voor de voordracht van kandidaten voor benoeming in Europese rechterlijke colleges. Deze procedure betreft voordrachten voor benoemingen in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (EU-Hof) en het Gerecht van de Europese Unie (EU-Gerecht).

De ministerraad besloot op 30 juni 2023 tot de nieuwe procedureafspraken en deze zijn toegezonden aan de Staten-Generaal op 4 juli 2023.

De geactualiseerde Procedureafspraken zijn hier in te zien.

De nieuwe procedureafspraken zullen binnenkort worden gevolgd voor de voordracht van een nieuwe Nederlandse rechter bij het EU-Hof per oktober 2024. De vacature voor die positie wordt binnenkort gepubliceerd.

Meer informatie:

ECER-EU-Hof: Rechterbenoemingen