Nieuwe stageplekken bij afdeling Europees recht DJZ/BZ beschikbaar

Contentverzamelaar

Nieuwe stageplekken bij afdeling Europees recht DJZ/BZ beschikbaar

Er kan weer gereageerd worden op stageplekken voor een stage Europees recht bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de periode juli 2022- januari 2023. Een stage bij de afdeling Europees recht beslaat 3 maanden en is een geschikte manier voor studenten Europees recht - in de laatste fase van hun studie - om een representatief beeld te krijgen van de Europeesrechtelijke praktijk.

De afdeling Europees Recht van de Directie Juridische Zaken (DJZ/ER) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gedurende het hele jaar plek voor een aantal stagiair(e)s. Een stage bij de afdeling ER duurt drie maanden (in de regel 36 uur per week) en betreft een afdeling brede stage waarbij zowel in het Hof- en Advies-cluster, als bij het Expertisecentrum Europees recht (ECER) wordt meegelopen. Zo kan tijdens de stage bijvoorbeeld worden meegekeken met werkzaamheden aangaande actuele zaken die bij het EU-Hof in Luxemburg lopen, met advisering over Europeesrechtelijke vraagstukken in brede zin en met voorlichting over hofzaken en advisering via de website, de nieuwsbrief en bijeenkomsten van het Expertisecentrum.

Enthousiaste studenten Europees recht in de laatste fase van hun universitaire studie met goede studieresultaten en een goede kennis van het Engels en het Frans worden uitgenodigd te reageren.

Heb je interesse of vragen of ken je iemand die interesse zou kunnen hebben? Kijk dan voor meer informatie op de website van het ECER of verwijs daarnaar.
Zie daarnaast ook de informatie op Stage: Stage bij de Directie Juridische Zaken - Europees Recht, Ministerie van Buitenlandse Zaken - Werken voor Nederland .

Een motivatiebrief, CV en cijferlijst kunnen worden gemaild naar djz-er@minbuza.nl
Heb je vragen over de stage(mogelijkheden), mail dan naar ditzelfde adres, zodat  één van de stage-coördinatoren contact met je kan opnemen.